LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Prázdniny jsou za námi a vy, vážení čtenáři, máte spoustu zážitků ze svých putování po našich i vzdálených krajinách. Jako MUDr. Jarmila Nevrlá z Brna, která nám poslala fotografickou koláž s tímto komentářem:

„Poklady italské metropole se neskrývají jen v grandiózních stavbách, ale i v detailech. V římském kostele Santa Maria del Popolo mě kromě nádherných originálů od mistra Caravaggia upoutala socha šplhajícího bílého mramorového lvíčka. Tuto sochu provedl římský sochař Agostino Penna v roce 1772. Zajímavé je, že lev má na trojce vpravo dole kořenovou nástavbu. Můžeme si položit úsměvnou otázku: Jak dlouho se kořenové inleje vůbec používají a dokonce i u zvířat?“

Fotografie s výstižným textem zasílejte na e-mail: zakova@dent.cz nebo poštou na adresu redakce časopisu LKS.

16. 9. 2023

LKS 09/2023

LKS. 2023; 33(9): S142

Autor:

Fotografie

  • Jarmila Nevrlá

Rubrika:

Téma: