LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Pojďme vstoupit do podzimních měsíců s obvyklým nadhledem, pro tuto „veselou“ rubriku tak typickým. Zkusme dnes otázku: Musí zkratka „ČSK“ vždy znamenat „Česká stomatologická komora“? Jak dokumentují obě fotografie, není tomu tak.

První fotografie je pozdravem od našeho dlouholetého spolupracovníka, zubního lékaře Dr. Hanse-Rainera Fischera ze saského Waldheimu: „Najít parkovací místo není snadné ani u nás v Německu. Při obtížném hledání v Chemnitzu (Saské Kamenici) jsem měl příležitost studovat SPZ aut. A objevil jsem vaši ctěnou Komoru.“

Druhý snímek redakci zaslala Dagmar Češková z Prahy: „Někdy se nenápadný motiv může malým detailem změnit k nepoznání. A tak poklidně plující kačenky u břehů pražského ostrova Císařská louka nabízejí svoje oblíbené molo pouze pro členy ČSK. Díky za důvěru, Český svaze kanoistů! Mimochodem – o kousek dál se můžete kochat krásným výhledem na porodnici v Podolí, či nádhernou stavbu vodárny. A samozřejmě z ostrova vidíte i typické věže baziliky sv. Petra a Pavla a strmou vyšehradskou skálu, to místo, kde skočil do Vltavy bájný Horymír na svém Šemíkovi...“

Fotografie s výstižným textem zasílejte na e-mail: zakova@dent.cz nebo poštou na adresu redakce časopisu LKS.

14. 10. 2023

LKS 10/2023

LKS. 2023; 33(10): S154

Autoři:

Fotografie

  • Hans-Rainer Fischer
  • Dagmar Češková

Rubrika:

Téma: