LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Jak student stomatologie, tak i třeba studentka oboru dentální hygieny nemůže samostatně poskytovat zdravotní služby. Mohou pracovat jenom v rámci výuky nebo praxe, a to pod přímým vedením zdravotnického pracovníka, který má způsobilost k samostatnému výkonu zdravotnického povolání a je v pracovněprávním nebo podobném vztahu k poskytovateli zdravotních služeb.

Samozřejmě, že praktická výuka probíhá nejenom ve státních zařízeních typu fakultních nemocnic. Praktická výuka by vždy měla být nasmlouvána mezi dotyčným zdravotnickým pracovištěm a vzdělávací institucí (lékařská fakulta, střední zdravotnická škola apod.). Ve smlouvě by měl být dán rozsah praxe a počet studentů, kteří se této praxe účastní. Pokud je takováto smlouva uzavřena, pak může student pod přímým vedením vykonávat příslušnou praxi.

Stále častěji slýcháme, že zejména studenti stomatologie, ale i studentky dentální hygieny už v průběhu studia fakticky pracují samostatně a velmi často na pracovištích, která nemají žádný smluvní vztah se školami. Tím je porušován zákon, který takovou praxi vylučuje. Jistě je chvályhodné, pokud mají provozovatelé stomatologických ordinací zájem umožnit výuku studentům ať už při letních praxích, anebo v průběhu školního roku. Je však třeba, aby toto bylo smluvně podchyceno, a zároveň, aby provozovatelé věnovali velkou pozornost kontrole činností, které tito studenti v rámci praxe vykonávají, aby nedošlo k poškození pacienta. Samostatná práce studentů mimo tento režim je nelegální a může přinést řadu právních důsledků.