LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Zasedání sněmu ČSK, tedy rokování volených zástupců oblastních komor, vždy předchází řada dílčích jednání. Nejinak tomu bylo začátkem listopadu před sněmem ČSK v Brně, z něhož přinášíme reportáž na následujících stránkách 208 – 211. Také tyto „malé“ akce organizuje Kancelář ČSK pod vedením vedoucí Vnitřního oddělení Ing. Jitky Povolné. Na každé jednání je třeba připravit podklady, materiály, pozvánky, zajistit vybavené prostory, catering... Vedle zasedání představenstva ČSK a revizní komise ČSK, o nichž informujeme na str. 204, se před sněmem konala i další pracovní setkání a schůzky.

Setkání předsedů OSK se členy představenstva ČSK se uskutečnilo v Brně v pátek 4. 11. 2022 odpoledne. Proběhla zejména diskuze k tématům, která poté byla součástí programu sněmu ČSK. Za představenstvo ČSK se zúčastnili (vlevo) koordinátoři pro OSK MUDr. Jaroslav Vostrejž, MUDr. Richard Benko, MUDr. Rudolf Jakl a MUDr. Radomír Otýpka, dále člen představenstva MUDr. Petr Drbal, který má na starosti problematiku zubní LSPP.
Na snímku jsou ředitelka Kanceláře ČSK Ing. Silvia Ďuríková, prezident ČSK doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc., viceprezident ČSK MUDr. Robert Houba, Ph.D., a právník Mgr. Jiří Slavík.
Rozpočtový a legislativní výbor sněmu ČSK. V pátek 4. 11. 2022 v podvečerních hodinách už tradičně zasedaly výbory sněmu ČSK. Fotografie vlevo je z rozpočtového výboru, jehož jednání se zúčastnili (zleva): MUDr. et MUDr. Veronika Kovář Matejová, MUDr. Otakar Skála, ředitelka Kanceláře ČSK Ing. Silvia Ďuríková, hospodář ČSK MUDr. Milan Řezáč, MUDr. Pavel Havrlant, MUDr. Ondřej Šváb a MUDr. Petr Jandl.
Fotografie je z legislativního výboru, jehož jednání se zúčastnili (zleva): MUDr. Jan Toman, právník Mgr. Jiří Slavík, MUDr. Mgr. Ladislav Bárta, MUDr. Richard Klail, MUDr. Martina Karnoldová a viceprezident ČSK MUDr. Robert Houba, Ph.D.
Schůzka k LSPP v Brně a Jihomoravském kraji. Zastupitelé města Brna a Jihomoravského kraje jednali v pátek 4. 11. 2022 s představiteli ČSK, OSK Brno a brněnských stomatologických klinik o organizaci a zajištění zubní LSPP v tomto regionu.
Výbor pro vysoké školy sněmu ČSK. Tento výbor se k jednání sešel v ranních hodinách v sobotu 5. 11. 2022, ještě před zahájením sněmu ČSK. Zleva jsou: MUDr. Lucie Himmlová, CSc., MUDr. et MUDr. Ondřej Liberda, Ph.D., MUDr. Jan Netolický, Ph.D., referentka výboru Iveta Haiserová z Kanceláře ČSK, a doc. MUDr. Jakub Suchánek, Ph.D.

17. 12. 2022

LKS 12/2022

Print: LKS. 2022; 32(12): 207

Autor:

Fotografie

  • Ladislav Šolc

Rubrika:

Téma: