LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři
Jednání s ředitelem ÚZIS, prof. RNDr. Ladislavem Duškem, Ph.D.

Stomatologové letos vyplňovali statistiky pro Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS), ale praktičtí lékaři již ne. Úřad má dnes už data ze zdravotních pojišťoven, jenže u stomatologů je řada praxí bez smluvního vztahu. Dne 30. 8. 2023 proběhlo jednání vedení ČSK s ředitelem ÚZIS prof. RNDr. Ladislavem Duškem, Ph.D., kde se domluvily kroky, při jejichž splnění by příslušné hlášení mohlo být už v roce 2024 zrušeno. Předmětem jednání byl i větší přístup k výstupům ÚZIS pro ČSK. Na všech bodech zavládla shoda, teď to „jen“ realizovat.

14. 10. 2023

LKS 10/2023

Print: LKS. 2021; 33(10): 164

Autor:

Fotografie

  • Iva Žáková

Rubrika:

Téma: