LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Patřím mezi lidi, kteří vždy a všude obhajují Evropskou unii, a musím říct, že jednání spojená s Evropskou unií, kterých jsem se zatím zúčastnil ve funkci prezidenta ČSK, pro mě byla vždy velkým přínosem. Ale o jednání, které jsem zažil ve Vídni 12. – 13. 11. 2018, to říct nemohu.

Jednání vedoucích představitelů EU za veřejné zdravotnictví v oblasti stomatologie a všeobecné medicíny 12. – 13. 11. 2018, Vídeň.

Jednání vedoucích představitelů zodpovědných za veřejné zdravotnictví v oblasti stomatologie, všeobecné medicíny, společné ale třeba i s hlavními sestrami, žádnou novou informaci nepřineslo. Důvodem je zjevně spojení těchto jednání do jednoho bloku, kdy jsme najednou měli na úrovni EU jednat o věcech zajímajících sestry, zubní lékaře i všeobecné lékaře. Takže třeba místo diskuze o velmi cílené prevenci jsme vyslechli přednášku o nutnosti mytí rukou, neboť představitelům rakouského předsednictví v EU v oblasti medicíny přišlo toto téma jako univerzální. To je sice pravda, ale nudná... Kvůli něčemu takovému jsme se asi nemuseli scházet.

Osobně jsem od rakouského předsednictví očekával více – v tuto chvíli ještě neskončilo, takže je předběžné dělat nějaké závěry, ale trochu jsem se začal bát, zda se tento půlrok nějak výrazně posuneme. Je to velký rozdíl třeba od Estonska, u něhož jsme viděli obrovskou ambici elektronizovat Evropu, sdílelo s námi všechny možné zkušenosti, bylo to opravdu jednání nabité a inspirativní. V případě Rakouska jsem měl spíše pocit, že záležitost, která byla nevyhnutelná, jaksi proběhla a nějakým směřováním nebo novým nábojem pro celou EU se nikdo nezabýval. Doufejme, že další podobná setkání už budou v jiném duchu, jinak by asi nemělo smysl, aby se jich ČSK účastnila.

7. 12. 2018

LKS 12/2018

Print: LKS. 2018; 28(12): S196 – S197

Autor:

Fotografie

  • Roman Šmucler

Rubrika:

Téma: