LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Rejstřík článků z LKS 2018

LKS 12/2018 7. 12. 2018 Odborné sdělení

Jako každý rok, tak i na závěr letošního 28. ročníku LKS jsme zpracovali „Rejstřík článků zveřejněných v časopise LKS 2018“ Rejstřík jsme tentokrát připravili pouze elektronicky ve formátu PDF, z něhož si případně můžete dokument pro svoji potřebu vytisknout.

Ze 70. jednání sněmu ČSK

LKS 12/2018 7. 12. 2018 Reportáž

V pořadí 70. jednání sněmu ČSK se konalo 10. – 11. listopadu 2018 v Liberci. K hlavní obsahové náplni sněmu patřilo stanovení hlavních úkolů Komory a schválení rozpočtu ČSK na rok 2019. Pozvání na sněm opět přijal ministr zdravotnictví Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch a jeho nedělní vystoupení se, stejně jako letos v květnu, záhy změnilo v oboustranně plodnou diskuzi se zubními lékaři.

To nejzajímavější z jednání představenstva ČSK

LKS 12/2018 7. 12. 2018 Události

Podrobné informace určené výhradně členům ČSK jsou zveřejněny na www. dent.cz (Pro členy/Agendy komory/Jednání představenstva). Ve spolupráci s prezidentem ČSK doc. MUDr. Romanem Šmuclerem, CSc., jsme zpracovali následující informace: