LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Měsíčník LKS je uznávaným recenzovaným časopisem v oblasti zubního lékařství a souvisejících oborů. Radou vlády pro výzkum a vývoj je zařazen na Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice. Vydavatel Česká stomatologická komora, redakční rada a redakce LKS děkují nezávislým recenzentům z širokého okruhu medicínských a přírodovědných oborů, kteří erudovaně posuzovali články nabídnuté k publikaci v LKS v období roku 2018.

Recenzenty odborných sdělení byli:

doc. MUDr. Marie Bartoňová, CSc.
prof. MUDr. Jana Dušková, DrSc., MBA
MUDr. et MUDr. Lukáš Hauer, Ph.D.
doc. MUDr. Ladislava Horáčková, Ph.D.
MUDr. Robert Houba, Ph.D.
MUDr. Daniel Hrušák, Ph.D.
doc. MUDr. Hana Hubálková, Ph.D.
MUDr. Jindřich Charvát, CSc.
MUDr. Martin Kapitán, Ph.D.
MDDr. Karel Král
MUDr. Jana Krňoulová, Ph.D.
doc. MUDr. Milan Machálka, CSc.
MUDr. Štefan Nátek, Ph.D.
MUDr. Jan Netolický, Ph.D.
prof. MUDr. Jindřich Pazdera, CSc.
MUDr. Vladimíra Radochová, Ph.D.
MUDr. Miroslava Švábová, CSc.
doc. MUDr. et MUDr. Peter Tvrdý, Ph.D.
MUDr. Tereza Uhříková
MUDr. Wanda Urbanová, Ph.D.

Recenzenty testů seriálu Malé ilustrované repetitorium byli:

MUDr. Filip Světlík
MUDr. Milan Tomka, Ph.D.
MUDr. Hana Zallmannová Čechová
MDDr. Aleš Zápotocký