LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Revizní komise ČSK se sešla na pravidelném zasedání v Liberci, den před jednáním sněmu ČSK.

Zprávu revizní komise ČSK na listopadovém sněmu přednesla předsedkyně RK ČSK MUDr. Michaela Kraus Kozumplíková. Svoji zprávu zpracovala také čestná rada ČSK a prezentoval ji její předseda MUDr. Libor Liberda.

Kontrolovali jsme plnění rozpočtu centra ČSK za měsíce 1–9/2018. Zhodnotili jsme i činnost oblastí – zasílání zápisů z jednání představenstev OSK, RK OSK a ČR OSK. Z několika oblastí opět za celý rok nepřišel do centra ani jeden zápis ze žádného jednání.

Bohužel se při projednávání stížností na oblastech opět velmi protahují a tím i nedodržují správní termíny, přestože práce asistentek ADŘ je profesionální. Musíme konstatovat, že se množí stížnosti na cizojazyčné kolegy, o jejichž činnosti nemá mnohdy povědomost ani krajský úřad.

Během zasedání jsme dokončovali zprávu RK ČSK pro sněm, poté se někteří členové RK ČSK zúčastnili jednání představenstva a setkání předsedů OSK.

7. 12. 2018

LKS 12/2018

Print: LKS. 2018; 28(12): 264

Autor:

Fotografie

  • Martin Salajka

Rubrika:

Téma: