LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Podrobné informace určené výhradně členům ČSK jsou zveřejněny na www. dent.cz (Pro členy/Agendy komory/Jednání představenstva). Ve spolupráci s prezidentem ČSK doc. MUDr. Romanem Šmuclerem, CSc., jsme zpracovali následující informace:

Je to asi nejodvážnější rozhodnutí, které muselo představenstvo učinit. Od této chvíle zhruba za 40 týdnů by měla mít Česká stomatologická komora nový počítačový systém, což se softwarem založeným na platformě Microsoft by celkově mělo dramaticky zlepšit naše možnosti. Měl by to být technologický skok o desetiletí. Zároveň se rozšíří počet firem, které se mohou o náš systém starat a hlavně poskytnout mnohem větší podporu našim členům a oblastním stomatologickým komorám při jejich činnosti. Bez takového systému by do budoucna nebylo možné, abychom bez využívání drahé lidské pracovní síly upozorňovali členy, že to či ono oprávnění prochází, že ta či ona povinnost je aktuální, včetně připravované reformy členských příspěvků po roce 2020, kdy bude nezbytné, aby se zubní lékař ve správný termín hlásil a hlavně verifikoval svoje údaje v registru. Tak snad to nebude jako s IT zakázkami na ministerstvech, uděláme pro to maximum, zejména klíčový člověk z představenstva dr. L. Steklý.

Ještě jedno nejednoduché rozhodnutí nás čekalo před zahájením 70. jednání sněmu v Liberci, a tím bylo spojení Pragodentu a Pražských dentálních dnů pro rok 2019 do jedné velké akce nazvané Dny české stomatologie. Věřme, že je to rozhodnutí šťastné a že tato akce, od které si slibujeme, že se na ní sejdeme v hojném počtu – vystavovatelé, zubní lékaři, technici, hygienistky a i třeba veřejnost, bude úspěšná. Všichni budou mít šanci zažít něco opravdu skvělého – akci, jaká tu mnoho let nebyla. Snad někdo zbyde, kdo bude v ty dny držet v domovských ordinacích pohotovost...

Informace z prosincového jednání najdete v příštím LKS 1/2019. Další zasedání představenstva ČSK se uskuteční 11. 1. 2019.