LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Zdánlivě krátce se mezi vzdělávací akce počítá Škachův den. Odborná přednášková akce určená zejména dentálním hygienistkám, studentům oboru dentální hygienistka, ale i stomatologům a dalším příznivcům preventivní péče o chrup otevře posluchačům své brány v úterý 26. 2. 2019. V historii konání akce však již proběhne 10. ročník!

Garantem Škachova dne je Soukromá vyšší odborná škola zdravotnická pro dentální hygienistky v Praze. V čele organizačního týmu – stejně jako ve všech předchozích ročnících – stojí MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA, a MUDr. Ladislav Kindl (vpravo), kteří opět budou moderátory akce.

Laskavé prostředí Divadla U Hasičů nabídne návštěvníkům Škachova dne své prostory i tentokrát. Posluchači, kteří se v minulosti této akce zúčastnili, a samozřejmě i noví příchozí, se budou mít šanci i tentokrát setkat s řadou vynikajících odborníků.

Vzhledem k tomu, že se jedná o jubileum, rozšířili organizátoři Škachova dne program až do odpoledních hodin. Předpokládají, že se na pódiu vystřídá asi desítka přednášejících, kteří svými odbornými sděleními pokryjí nejdůležitější oblasti preventivní péče o chrup a dutinu ústní.

Posluchači budou moci vyslechnout přednášky na témata, která je svou pestrostí a odbornou úrovní nepochybně zaujmou. Během programu jistě naleznou dostatek hodnotných informací, které rozšíří jejich odborné znalosti a upevní vědomosti, do té doby nabyté.

Bližší informace o konání 10. Škachova dne můžete sledovat na www. skachuvden. cz.

10. 11. 2018

LKS 11/2018

Print: LKS. 2018; 28(11): S180

Autor:

Fotografie

  • Ladislav Šolc

Rubrika:

Téma: