LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

V malebné jihomoravské krajině mezi vinicemi v penzionu Mušlov se ve dnech 15. – 17. 9. 2023 uskutečnilo již páté, tedy jubilejní setkání implantologů Explantology 2023. Jak je již dobrým zvykem, v rámci dvoudenního odborného programu se představily osvědčené hvězdy českého implantologického nebe, vedle kterých ale dostaly prostor i auditoriem ještě neokoukané tváře.

Společná fotografie účastníků z letošního jubilejního kongresu Explantology 2023.

Neformální prostředí vytvořilo znovu ideální podmínky pro neobvykle otevřená sdělení, těch nejlepších z nejlepších na české implantologické a obecně stomatologické scéně, a to na téma neúspěchů v zubní implantologii. Jistým nevyřčeným leitmotivem byla diskuze o problematice skutečně vážných komplikací v extrémně nepříznivých situacích, a to i s jejich následnou forenzní dohrou. Není obvyklé se na přednáškových akcích setkat s tak otevřenými sděleními a je unikátní být účastníkem kongresu, jehož jsou taková sdělení nosnou náplní. Vzhledem k tomu, že i auditorium bylo naplněno plejádou zkušených a renomovaných implantologů, nebylo Explantology, co se týče cenných názorových výměn, omezeno pouze na odborný program, ale diskuze se volně prolínaly i do doprovodného programu.

Po dvou letech se jako přednášející vrátil primář MUDr. Petr Barták se sdělením věnujícím se problematice kostních splitů a jejich komplikacím. Tradičně velmi profesionálně připravené a komplexní sdělení přivezl přednosta plzeňské kliniky LF UK doc. MUDr. et MUDr. Lukáš Hauer, Ph.D. V obdivuhodném přehledu představil implantologické komplikace z pohledu čelistního chirurga. Již několikátou sezonu jsou vrcholem setkání prezentace MUDr. Ladislava Čechury, plzeňského implantologa s neobvykle rozsáhlými implantologickými zkušenostmi z privátní praxe. Jím prezentované případy, ve kterých bývají odlehčenou formou ukazovány ty nejsvízelnější implantologické kazuistiky, jsou oceňovány jak začínajícími, tak zkušenými implantology. Během druhého dne vystoupil hradecký implantolog Dr. Miguel Cevallos, Ph.D., který na jediném případu zdokumentoval množství příčin bolesti po implantaci v laterální oblasti maxily. Vše měl precizně podloženo odkazy na množství článků. Případ vyřešil elegantně resekcí implantátu, což je naopak v literatuře zmiňováno minimálně. S nezvykle textovým sdělením vystoupil MUDr. et MUDr. Jiří Krug, Ph.D., LL.M., který se zaměřil na implantologické komplikace z pohledu soudního znalectví. Rovnou ze zahraniční přednáškové půdy přijel na náš kongres za ortodontisty MUDr. Ivo Marek, Ph.D., s tématem komplikací při multioborové spolupráci. Mimo jiné byly zhodnoceny různé přístupy k náhradě postranního řezáku z pohledu posledních odborných konsenzů. Dalším novým přednášejícím byl MUDr. Martin Čelko s přehledovým sdělením hodnotícím jeho inovativní přístupy v privátní implantologické praxi využívající autologní augmentační materiály.

A jaký by to byl jubilejní ročník, kdyby ho nedoplnila skvělá ochutnávka vín a vystoupení hudební skupiny Portless, většinové sestavy bývalých Support Lesbiens. Takže jediné, co nás mohlo mrzet, byla nemožnost vyjít vstříc všem lékařům, kteří měli zájem se akce účastnit, a to z důvodu omezené ubytovací kapacity. Snad ale neprozrazuji přílišné tajemství, že i s tím se příští rok pokusíme něco udělat.

Obr. 1: Přednášející MUDr. Ladislav Čechura (Plzeň).
Obr. 2: Přednášející doc. MUDr. et MUDr. Lukáš Hauer, Ph.D. (Plzeň).
Obr. 3: Přednášejí primář MUDr. Petr Barták (Praha).
Obr. 4: Vystoupení hudební skupiny Portless.