LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři
doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc.

Třicítka na titulní straně odpočítává roky od založení České stomatologické komory. Tedy čas od obnovení samosprávy, která začala v roce 1892 založením Lékařské komory v tehdejším Rakousko-Uhersku. Fakticky trvá více než půl tisíciletí, od historického sdružení profesorů pražské lékařské fakulty, kteří se jako první seberegulovali na poli medicíny v Království českém.

Třicet let, to je o malinko více než jedna generace. Spolu s oslavami se postupně loučíme s kolegy, kteří vybudovali nejenom naši organizaci, ale i systém privátní stomatologie v Česku. Je to takové trochu smutné výročí.

Tato třicítka má dvě roviny. Naši předchůdci nám vybojovali mnohem lepší podmínky, než v jakých za socialismu začínali.

Ale také už je čas k dalšímu střihu. Systém nevylepšovat, ale opět skokově zlepšit – a o to se musíme pokusit. Tentokrát už kolegy, kteří s námi v roce 1892 komoru zakládali, tím myslím Rakušany a Němce, přestat dohánět, ale skutečně je dohnat. To by mělo být naším závazkem k 30. výročí České stomatologické komory.

22. 5. 2021

LKS 05/2021

Print: LKS. 2021; 31(5): 95

Autor:

Fotografie

  • Archiv ČSK

Rubrika:

Téma: