LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

LKS 09/2022 ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři
doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc.

Třicítka na titulní straně odpočítává roky od založení České stomatologické komory. Tedy čas od obnovení samosprávy, která začala v roce 1892 založením Lékařské komory v tehdejším Rakousko-Uhersku. Fakticky trvá více než půl tisíciletí, od historického sdružení profesorů pražské lékařské fakulty, kteří se jako první seberegulovali na poli medicíny v Království českém.

Třicet let, to je o malinko více než jedna generace. Spolu s oslavami se postupně loučíme s kolegy, kteří vybudovali nejenom naši organizaci, ale i systém privátní stomatologie v Česku. Je to takové trochu smutné výročí.

Tato třicítka má dvě roviny. Naši předchůdci nám vybojovali mnohem lepší podmínky, než v jakých za socialismu začínali.

Ale také už je čas k dalšímu střihu. Systém nevylepšovat, ale opět skokově zlepšit – a o to se musíme pokusit. Tentokrát už kolegy, kteří s námi v roce 1892 komoru zakládali, tím myslím Rakušany a Němce, přestat dohánět, ale skutečně je dohnat. To by mělo být naším závazkem k 30. výročí České stomatologické komory.

22. 5. 2021

LKS 05/2021

Print: LKS. 2021; 31(5): 95

Autor:

Fotografie

  • Archiv ČSK

Rubrika:

Téma: