LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Zveme vás na říjnový kongres PDD 2021

LKS 05/2021 22. 5. 2021 Odborné akce

Letošní 24. ročník mezinárodního kongresu Pražské dentální dny je plánován v termínu 15. – 16. října 2021 společně s veletrhem Pragodent v PVA EXPO PRAHA v pražských Letňanech.

76. jednání sněmu ČSK

LKS 05/2021 22. 5. 2021 Události

bylo kvůli trvajícím protiepidemickým opatřením přesunuto do Prahy v termínu 15. 5. 2021.

Navrhujte k ocenění osobnosti české stomatologie

LKS 05/2021 22. 5. 2021 Události

U příležitosti ukončení stávajícího funkčního období (2017 – 2021) volených orgánů ČSK se 17. září 2021 v Trojském zámku v Praze uskuteční Slavnostní zasedání sněmu ČSK.

Z rozhodovací praxe čestných rad a revizních komisí: 3. díl

LKS 05/2021 22. 5. 2021 Poradny

Je disciplinárním proviněním, pokud zubní lékař neposkytne vyšetření neregistrovanému pacientovi a ani následné akutní ošetření, jestliže se tato osoba dostaví k zubnímu lékaři ve zdravotním stavu, který pacienta bezprostředně ohrožuje na životě a zdraví.