LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři
Prof. MUDr. Miroslav Průcha, DrSc.

V letech 1959 – 1997 pracoval nepřetržitě na Stomatologické klinice LF UK v Plzni, od r. 1989 jako její přednosta. Středem jeho odborného zájmu byla stomatologická chirurgie s fyziologickým přístupem k operačním výkonům. Měl velkou zásluhu na zavedení kryochirurgie k léčbě řady patologických stavů v orofaciální oblasti v tehdejším Západočeském kraji. Publikoval přes šedesát odborných vědeckých prací. V letech 2002 – 2005 byl členem čestné rady ČSK. Byl nositelem čestného titulu Osobnost české stomatologie, který mu ČSK udělila v r. 2001. Zemřel 14. 4. 2021 ve věku nedožitých 89 let.

S úctou vzpomíná

Česká stomatologická komora

22. 5. 2021

LKS 05/2021

Print: LKS. 2021; 31(5): 100

Fotografie

  • Ladislav Šolc

Rubrika:

Téma: