LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři
Jednání Komory se zástupci SÚJB 30. 7. 2018, Praha.

Klíčové jednání Komory proběhlo 30. 7. 2018 se zástupci Státního úřadu pro jadernou bezpečnost. Podařilo se na něm vyřešit řadu problémů.

Započata by měla být systematická spolupráce, která by měla vyústit v to, aby i Česká republika, tak jako jiné státy Evropské unie, měla vše, co předpokládá zákon, tedy národní radiologické standardy pro stomatologii. A to ideálně tak, aby vyhovovaly potřebám praxe zubních lékařů. Zatím nejsou vůbec vydány a dosud to vypadalo, že je budou tvořit obecní radiologové, kteří jsou přeci jenom naší praxi vzdáleni.

Diskutována byla i otázka, zda nepřipravíme školení, abychom umožnili zdravotním sestrám pod dohledem lékaře ovládat technologie typu OPG nebo CBCT. Jinou oblastí je, jak provádět kontroly s posíláním dozimetru poštou, bez dozimetru inspektorem nebo inspektorem s pomocí dozimetru. Detailní informace by členové ČSK měli získat na přednášce a diskuzi v rámci Pragodentu 2018, kde přislíbili hodinovou účast pracovníci SÚJB. Přednesou základní poznatky o uplatňování novely zákona a budou odpovídat na dotazy účastníků. Určitě to bude výjimečná příležitost dozvědět se přímo u pramene, jak to s kontrolou radiologie ve stomatologii je.