LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Dne 10. 1. 2023 se v Apolence sešli k jednání zástupci Koalice soukromých lékařů (KSL). Vedení KSL na toto pololetí 2023 převzala ČSK. Chceme se zaměřit na posun v otázce dentálního a medicínského týmu – přísun dalších pracovních sil do zdravotnictví a změny v edukaci lékařů, aby se zjednodušilo vzdělávání zejména u praktických lékařů pro děti a dorost, jejichž věkový průměr je vysoký. Primární péče je podceňována, funguje s minimem peněz a bez dotací a nejde ji dále přehlížet.

Připomeňme, že KSL vznikla již v lednu 2001 a v současnosti jsou jejími členy tyto organizace: Česká stomatologická komora, Sdružení ambulantních specialistů ČR, Sdružení praktických lékařů ČR a Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost ČR. Cílem KSL je postupovat společně při hájení zájmů soukromých (nestátních) ambulantních zdravotnických zařízení, která ve svých organizacích sdružují.