LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři
doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc.

Komorník není sluha. Jeho úkolem není něco donést, ale řešit problémy, být diskrétní, komunikativní, zajišťovat bezpečí a intimitu. Starat se o etiketu a etiku. Název „Komorník“ pro webový projekt České stomatologické komory je trochu hrou se slovy, ale i snahou zajistit pomoc v problémech, jak by to udělal profesionální anglický „butler“. Ještě lépe, předcházet trablům našich členů. Za tři desítky let se jak v našem časopise LKS, tak i na webu nashromáždily zajímavé a potřebné dokumenty, leč orientovali se v nich nemnozí. Cílem projektu Komorník je soustředit potřebné rady a informace na jednom místě a dát jim strukturu. Bylo nutné každý dokument vzít do ruky a podívat se, zda stále platí, eventuálně ho upravit. Ledacos též chybělo. Jedná se tedy fakticky o obsáhlou knihu v elektronické formě s možností vyhledávání.

Samozřejmě, budeme vděční za upozornění na chyby, budeme se snažit vše upravovat, jak se bude vyvíjet prostředí kolem nás. Potěší nás vaše podněty.

Celý projekt je nápadem a vlastně i velkým životním dílem MUDr. Jana Černého, jednoho z klíčových mužů historie i současnosti ČSK, který si tak vlastně dal i dárek ke svému velkému životnímu jubileu. Patří mu poděkování a přání mnoha dalších let nejenom v ČSK! Velký dík patří rovněž Mgr. Jiřímu Slavíkovi, který intenzivně coby právník spolupracoval, jakož i pracovnicím ČSK v čele s ředitelkou Ing. Silvií Ďuríkovou.

Prohlédněte si Komorníka na našem webu www.dent.cz, nebo ho vyhledejte v okamžiku potřeby. Ať vám skvěle slouží!