LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Vzdělávací středisko ČSK ve spolupráci s BOFIA Medical, s. r. o., pořádá online kurz, který musí osoby zajišťující radiační ochranu registranta absolvovat každých pět let. Termín dalšího kurzu je 16. 6. 2022.

Lektory kurzu OZARO jsou (zleva) doc. JUDr. Tomáš Doležal, Ph.D., LL.M., Ing. et Ing. Naďa Tylová, Mgr. Jiří Slavík, úvodním slovem provází doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc.

Jak stanoví atomový zákon č. 263/2016 Sb., je každý, kdo používá zubní rentgenové zařízení, povinen určit osobu zajišťující radiační ochranu registranta a ta musí splnit požadavky na odbornou přípravu, která je předmětem vzdělávacího kurzu OZARO.

Online kurz s kontrolou účasti je zakončen testem, který obsahuje 15 otázek k tomu, co na kurzu zaznělo. Osvědčení o absolvování kurzu vystavuje a elektronicky doručuje BOFIA Medical, s. r. o., která má oprávnění k pořádání kurzu a vydávání osvědčení o jeho absolvování.

Registrace na kurz OZARO v termínu 16. 6. 2022: www.dent.cz (Pro členy/Vzdělávání/Kalendář akcí).