LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Informace k ošetřování uprchlíků z Ukrajiny

LKS 04/2022 23. 4. 2022 Co vás zajímá

Vážení čtenáři, na základě vašich četných dotazů připomínáme, kde a jaké informace najdete k problematice ošetřování uprchlíků z Ukrajiny.

Komorový kurz OZARO – červnový termín

LKS 04/2022 23. 4. 2022 Odborné akce

Vzdělávací středisko ČSK ve spolupráci s BOFIA Medical, s. r. o., pořádá online kurz, který musí osoby zajišťující radiační ochranu registranta absolvovat každých pět let. Termín dalšího kurzu je 16. 6. 2022.