LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Přišel mi od Komory dopis, že od příštího roku budu platit 25 000 Kč členské příspěvky, protože jsem nesplnila nějakou výroční oznamovací povinnost. Je to vůbec možné?

Ano, je to tak. Každý člen Komory musí jednou ročně, a to nejpozději 31. října, navštívit svůj profil na webu Komory a potvrdit, že údaje, které tam jsou o něm uvedeny, jsou aktuální, případně je aktualizovat. Říká se tomu výroční oznamovací povinnost, lidově též „klikací povinnost“ – to proto, že k jejímu splnění stačí několik kliknutí myší. Kdo nepracuje s počítačem, může tuto povinnost splnit i tím, že zavolá své referentce Administrativy správních činností (ASČ), která mu pomůže.

Jestliže člen Komory tuto povinnost nesplní, Kancelář Komory mu zašle písemnou výzvu a poskytne mu na její splnění dodatečných 30 dnů. Pokud těchto 30 dnů uplyne marně, zanikne takovému členu členství v Oblastní komoře. To má zejména tyto důsledky:

  • dotčený člen nesmí na území Oblastní komory, jejímž není členem, vykonávat povolání,
  • na dotčeného člena se nevztahují žádné úlevy na ročním členském příspěvku, protože tyto úlevy schvaluje sněm Oblastní komory jen pro své členy. To znamená, že člen Komory, který není zapsán v žádné Oblastní komoře, musí platit roční členský příspěvek v základní výši 25 000 Kč.

Je proto dobré oznamovací (tzv. klikací) povinnost včas, tedy do 31. října každého roku, splnit. Popsané důsledky nenastanou, pokud člen Komory klikací povinnost splní nejpozději v dodatečné lhůtě poskytnuté Kanceláří Komory.

https://www.dent.cz/clenska-sekce/agendy-komory/pravni-poradna/