LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Vzdělávací středisko ČSK nabízí i na 2. pololetí 2022 vzdělávací kurzy pro odborné zástupce.

Po Praze, Plzni a Olomouci se další z kurzů pro odborné zástupce konal 24. 3. 2022 v Ostravě. Během dubna probíhají opět v Praze a poté v Hradci Králové.

Připomínáme, že absolvováním tohoto kurzu lze splnit jednu z podmínek pro udělení osvědčení pro výkon funkce odborného zástupce – viz Řády ČSK ve znění účinném od 1. 1. 2021, Organizační řád, díl 2, § 61 – 63.

Toto osvědčení bude od 1. ledna 2023 potřebovat každý zubní lékař, který chce být ustanoven do funkce odborného zástupce. Týká se to jak zubních lékařů, kteří se odborným zástupcem teprve chtějí stát, tak i těch, kteří funkci odborného zástupce již vykonávají. Povinnost absolvovat kurz mají všichni odborní zástupci bez ohledu na to, zda jsou do funkce ustanoveni ve své vlastní společnosti, anebo zda funkci vykonávají pro poskytovatele, se kterým nejsou nijak majetkově propojeni. Podrobně viz LKS 1/2022 v rubrice Právní poradna na str. S12 (dostupné na www.lks-casopis.cz).

Termíny a místa konání kurzů pro odborné zástupce

•        České Budějovice 9. 6. 2022

•        Praha 13. 10. 2022 (tj. den před PDD)

•        Brno 24. 11. 2022 (tj. den před Brněnským stomatologickým fórem)

Informace o těchto kurzech a online přihlášky najdete na www.dent.cz (Pro členy/Vzdělávání/Kalendář akcí).