LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři
TK SDUZ

Do mezinárodního projektu Světový den ústního zdraví (SDUZ) se ČSK zapojila letos už podeváté. Pro aktuální ročník zvolila se svými partnery motto „Nečistíš, zaplatíš!“, které by mělo evokovat myšlenku, že dodržování zásad ústní hygieny nás stojí čas, energii a úsilí, ale tyto vynaložené „náklady“ nelze srovnávat s cenou, kterou bychom zaplatili za lenost a lhostejnost k vlastnímu ústnímu zdraví. A nejde jen o cenu vyjádřenou v penězích...

Nejen této myšlence, která rámovala celý letošní ročník SDUZ, se ve svých projevech věnovali mluvčí na tiskové konferenci, která se konala 17. 3. 2022 v Green Garden Hotel v centru Prahy. Prezident ČSK, doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc., otevřel otázku prevence a stavu chrupu v české populaci v globálním kontextu a MUDr. Štěpánka Bálková zmínila také jednotlivé aktivity v rámci letošního ročníku SDUZ. Mezi mluvčími na tiskové konferenci byli rovněž starosta MČ Praha 13 Ing. David Vodrážka (snímek vlevo) a Aneta Ečeková Maršálová, radní MČ Praha 13 pro oblast sociálně-zdravotní a místní Agendu 21. Praha 13 se stala spolupořadatelem největší pražské akce v rámci letošního ročníku SDUZ, a aktivně se tak zapojila do mezinárodního osvětového projektu. Reportáž z akcí SDUZ 2022 z různých měst republiky zveřejňujeme na str. 68 – 71.

TK SDUZ

23. 4. 2022

LKS 04/2022

Print: LKS. 2022; 32(4): 62

Autor:

Fotografie

  • Ladislav Šolc

Rubrika:

Téma: