LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři
doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc.

Asi jsme všichni rádi, že cenový posun je u naší „slevové akce“ z titulní strany tohoto LKS právě opačný, než je tomu obvykle v obchodních reklamách. Cena amalgámové výplně byla hanebně nízko v rozporu se všemi možnými zákony a razantní navýšení je na místě. I když... Ani nyní to není velká sláva a „podtrhnutých“ výkonů je v sazebníku pojišťoven nadále velká řada.

Důchodci, chudí lidé, ale i ti z nás, kteří se o ně po stomatologické stránce starají, ti všichni by měli profitovat z toho, že se podařilo získat rekordní nárůst peněz ze zdravotního pojištění pro českou stomatologii.

Velké množství pacientů, kteří nemohou najít svého zubního lékaře, jenž by je za ceny zdravotních pojišťoven ošetřil, to není jen problém pacientů. Je to i problém nás, zubních lékařů. Stát se snaží řešit situaci ne právě šťastně – dotacemi vybraným lékařům, bezhlavým vpouštěním zahraničních lékařů bez aprobací do našeho systému, zvažuje třeba „nucenou práci pro zdravotní pojišťovny“ a řadu dalších nešťastných opatření.

Buďme tedy rádi, že se nám podařilo získat nebývale mnoho prostředků pro ty z nás, kteří pracují pro zdravotní pojišťovny, a zároveň se snažme, abychom zbytečně nenechávali pacienty bez stomatologické péče, neboť v opačném případě stát nepochybně najde cestu, jak nám život zkomplikovat.

Velký dík za tento historický úspěch patří kolegům, kteří se mnou s pojišťovnami jednali – viceprezidentovi MUDr. Robertu Houbovi, Ph.D., a členům představenstva MUDr. Janu Černému a MUDr. Taťáně Vrbkové.

20. 10. 2018

LKS 10/2018

Print: LKS. 2018; 28(10): 205

Autor:

Fotografie

  • Archiv ČSK

Rubrika:

Téma: