LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Exprezident SKZL MUDr. Ján Gašič nazval letošní už dvanáctý senecký kongres česko-slovenským. A skutečně poctivá třetina přednášejících byla z České republiky. Navíc, mezi slovenskými mladými lékaři byl nejeden z těch, kteří u nás studovali, typicky na univerzitě v Olomouci nebo Brně.

XII. kongres mladých zubných lekárov se představil jako vyzrálá, skvěle zorganizovaná akce, kterou můžeme v Čechách našim slovenským kolegům jen závidět. MUDr. Dušan Hollý, Ph.D., MPH, už dnes předává řízení jednotlivých přednáškových bloků svým mladším kolegům MUDr. Milanu Lehotskému, MDDr. Markovi Vlnovi a MDDr. Barbore Ďurčanové a kongres kontroluje zpovzdálí. V nenápadném, ale o to důležitějším organizačním zázemí zkušeně diriguje svůj tým Sekretariátu SKZL jeho ředitelka Mgr. Ingrid Gašičová Hebertová, MPH. Plnou podporu mají mladí zubní lékaři pochopitelně u prezidenta SKZL MUDr. Igora Moravčíka. Svoji přízeň kongresu vyjádřily bohatou účastí také firmy a v neposlední řadě tradičně předvedli vysoký standard i zaměstnanci hotelu Senec.

Účastníky kongresu nezlákalo ani páteční slavnostní zahájení zimní olympiády a navzdory přímému přenosu naplnili sál prakticky do posledního místečka při většině přednášek. Ve stejně hojném počtu se také přišli bavit na společenský večer s maskami, který se protáhl ještě dlouho po půlnoci. A teď pozor! Letošní setkání mladých zubních lékařů dosáhlo průměrné denní návštěvnosti kolem 250 účastníků, z nichž několik desítek tvořili jako obvykle studenti.

Přednášejících bylo celkem sedmnáct, z toho šest Čechů. Vedle toho byla ještě otevřena sobotní sekce studentských příspěvků se dvěma sděleními. Úroveň přednášek byla nebývale vyrovnaná, technicky byly skvěle připravené a způsob jejich prezentace mi připomínal to nejlepší, co známe třeba z Pražských dentálních dnů. Jistota a přesvědčivost projevu, přehledné zpracování tématu, kvalitní obrazový doprovod – a k tomu ztichlý sál s pozorně naslouchajícími kolegy převážně nejmladší generace.
Reprezentanti z České republiky byli přijati velmi vlídně a přátelsky. Naše témata byla poutavá, vždy s širším dosahem zejména pro praktického zubního lékaře.

Více vám o nich ale poví v následujících řádcích sami mladí lékaři z Čech, Moravy a Slezska (ano, zastoupeni byli shodou okolností ze všech tří regionů). Požádal jsem je samozřejmě nejen o to, aby stručně představili téma svojí přednášky, ale ptal jsem se i na to, kde se o seneckém kongresu dozvěděli a s jakými dojmy odjíždějí domů. Blíže o kongresu: www.skzl.sk/aktuality.

MDDr. Radana Janovská

KDY (NE)ODESLAT PACIENTA NA ORTODONCII

„Během své nepříliš dlouhé praxe jsem se již mnohokrát setkala s tím, že pacient byl svým praktickým zubním lékařem odeslán na ortodoncii zbytečně nebo naopak příliš pozdě. Spolupráce a komunikace mezi PZL a ortodontisty není vždy ideální. Řada zubních lékařů nemá jasno, s jakou vadou je třeba pacienta odeslat na ortodoncii, jaké jsou možnosti naší terapie a co a kdy je možné pro pacienta udělat. Například v případě ortodontické extruze, autotransplantace apod. Pokusila jsem se tedy ve své přednášce vytvořit základní přehled, jak by mohla spolupráce a návaznost léčby mezi PZL a ortodoncií vypadat, a doufám, že to snad bude užitečné.

O kongresu jsem se dozvěděla z mailu s pozvánkou, který ČSK rozesílala někdy začátkem loňského podzimu. Jsem tady poprvé a moc se mi tu líbí. Soustřeďují se zde mladí a nadějní stomatologové a cítím tu pozitivní náladu a báječnou atmosféru. Přiznám se, že mě těší být součástí tohoto setkání.“

MDDr. Jakub Kania

MRONJ – HROZBA NEBO STRAŠÁK?

„Cílem mojí prezentace bylo ukázat na možnosti, jak předcházet vzniku osteonekrózy v souvislosti s medikací, typicky za použití bisfosfonátových léčiv a Denosumabu. Přednášku jsem zacílil na praktické zubní lékaře, pro něž edukace v tomto směru není nikdy dost. Bohužel při jejich chybné indikaci, nedůsledně provedené anamnéze a nevhodném postupu léčby je riziko komplikací pro pacienta značné jak statisticky, tak z hlediska vážnosti onemocnění. Přitom už máme řadu znalostí, jejichž využití významně snižuje vznik osteonekrózy.

K účasti na KMZL mě vyzval můj učitel a dnes také starší kolega dr. Žižka. Atmosféra kongresu je úplně fantastická, jsou tu moc příjemní lidé a mnoho kolegů, kteří se opravdu chtějí něco dozvědět a zároveň mají chuť se aktivně zúčastnit odborného dění ve stomatologii. Upřímně – rád bych se sem v budoucnu zase vrátil...“

MDDr. Martin Kučera

ESTETICKÉ REKONSTRUKCE NEJEN FRONTÁLNÍHO

ÚSEKU

„Ve svém vystoupení jsem se, zjednodušeně řečeno, zabýval porovnáním teoretických východisek a tradičních postupů s mými praktickými zkušenostmi, jak efektivně a úspěšně dospět ke stanovenému cíli. Zmínil jsem případy, kdy je nezbytná mezioborová spolupráce, a seznámil auditorium s několika tipy, jak účelně zjednodušit a zrychlit naši práci. Snad zajímavé bylo i srovnání rekonstrukcí s použitím kompozit či keramiky, včetně demonstrace snímků povrchu těchto materiálů pořízených pomocí elektronového mikroskopu.

O KMZL jsem se dozvěděl deset kilometrů nad Zemí – v letadle cestou z implantologického kongresu v Barceloně. Známý mě doslova vyhecoval. Za tři dny pak přišel e-mail, že mám obratem pro dr. Hollého připravit abstrakt. Kongres vřele doporučuji studentům z vyšších ročníků a mladým lékařům. Svou pohodovou atmosférou je výjimečný. Klobouk dolů!“

MDDr. Michal Přibyl

KVADRANTOVÁ SANACE – OD KOŘENE PO KORUNKU

„Cítím se být všeobecným zubním lékařem, věnuji se tedy téměř všem oborům, a tak jsem chtěl prezentovat klinický případ, který by byl komplexní. Moje sdělení proto obsahovalo témata z konzervačního lékařství, reendodoncie, protetiky... Chtěl jsem ukázat konkrétní kroky svého postupu. Zmínil bych třeba efektivní používání teflonu při izolaci, ale také důležitost spolupráce s kvalitními kolegy v zubní laboratoři, tak jak mám to štěstí u nás.

K účasti na kongresu mě vyzval dr. Žižka, dřív jsem o této akci nevěděl, v elkáesce jsem to přehlédl, i když náš časopis pravidelně sleduji. Každopádně podobné kongresy existují také proto, aby se lidé vzájemně poznali, což se tu povedlo skvěle. Škoda, že v Čechách něco takového nemáme.“

MDDr. Martina Slováková

GENERALIZOVANÁ AGRESIVNÍ PARODONTITIDA – KAZUISTIKA

„Toto aktuální téma se stále týká spousty pacientů. Řada lékařů to bohužel nijak neřeší, tak jsem trošku apelovala na změnu tohoto přístupu a demonstrovala úspěch při léčení pacientky v naší ordinaci. Chtěla jsem se také trochu pochlubit, že i na malém pracovišti, kde jsem zaměstnaná, se mohou takovéto věci řešit – a nejen na velkých klinikách. Moje šéfová je parodontoložka. Sama externě vyučuji na škole pro dentální hygienistky, takže mám k této problematice blízko a často se dostávám k rozmanitým diagnózám.

Tady v Senci nejsem úplným nováčkem. Přednášela jsem tu před čtyřmi lety na doporučení své bratislavské kamarádky dr. Kršákové. Škoda že v Čechách máme jen akce pro zkušené matadory, a mladí kolegové si tak jen těžko můžou svůj vstup do světa odborných setkání vyzkoušet, protože se na velké akce nedostanou, nebo ani nenajdou odvahu se přihlásit.“

MDDr. Radovan Žižka, Ph.D.

DENS INVAGINATUS

„Tuto vývojovou anomálii tvaru zubu se zájmem sleduji už delší dobu, přestože se vyskytuje pouze ojediněle. Konečně – o této problematice jsme s kolegy psali v loňském dubnovém čísle LKS. V nedávné době se mi opět sešlo pár případů a protože při nesprávné diagnóze by průběh léčby nebyl nijak úspěšný, chtěl jsem svoje kolegy upozornit, že něco takového vůbec existuje a že když dochází k výměně dentice, má PZL největší šanci tuto anomálii časně odhalit. A jakmile se objeví stálý zub, měl by zaznamenat tvarovou odchylku, udělat si rentgen a hned přistoupit k cílené a účinné léčbě.

V Senci jsem už potřetí. Je tu příjemná atmosféra, mám tu mezi kolegy už řadu kamarádů. Letos jsem přivezl z Olomouce díky svočce také Michala (Přibyla) a Kubu (Kaniu). S trochou nadsázky – nedokázali vedoucímu našeho odborného týmu odmítnout. A zcela vážně – oba jsou nadšení a ujistili mě, že rozhodně své účasti coby přednášející nelitují. Věřím, že jejich přednášky slovenské stomatology zaujaly.“

XII. kongres mladých zubných lekárov, který se v únoru konal v Senci, se může směle pochlubit průměrnou denní návštěvností kolem 250 účastníků.
MDDr. Jakub Kania (vlevo), MDDr. Michal Přibyl a MDDr. Martin Kučera.
MDDr. Radovan Žižka, Ph.D., společně s dlouholetým organizátorem této úspěšné slovenské akce MUDr. Dušanem Hollým, Ph.D., MPH (vpravo).
MDDr. Martina Slováková
MDDr. Radana Janovská