LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Již 21. ročník mezinárodního kongresu, jehož pořadatelem je Česká stomatologická komora, se konal ve dnech 20. – 21. 9. 2018 v Obecním domě v Praze. Naplnil to, co si Komora předsevzala: ročník zahajující třetí desetiletí úspěšné existence kongresu byl v mnoha směrech přelomový. Nová koncepce odborného programu jak po stránce obsahové, tak organizační, přivedla na kongres více než tisíc návštěvníků. Pražské dentální dny 2018 se opět staly největší odbornou událostí na české stomatologické scéně.

PDD 2018

Když Komora loni na podzim oznámila, že chce kongres PDD radikálně změnit, mnozí to brali skepticky. A průběh příprav vskutku nebyl jednoduchý, zvláště v úvodní etapě. Jedním z prvních kroků byla změna ve složení odborného výboru – jeho členy se stali zejména zástupci odborných společností a klinik, aby mohl být ve spolupráci s nimi odborný program zajištěn na špičkové úrovni, co se týká témat a přednášejících z jednotlivých oblastí zubního lékařství.

Komplikací, která se však nakonec změnila v přednost, byla kolize termínu PDD a 10. výročního kongresu České endodontické společnosti (ČES). Díky konstruktivnímu přístupu Komory a vedení ČES se podařilo propojit oba kongresy do pátečního společného programu. ČES zajistila účast světové endodontické hvězdy prof. M. Torabinejada, který vystoupil s přednáškami v Obecním domě jak pro účastníky PDD, tak pro členy ČES – a na úvodní fotografii z velkokapacitní Smetanovy síně vidíte, že tuto mimořádnou příležitost si málokdo nechal ujít.

Od začátku – a hlavně pak ve chvíli, kdy se začal rýsovat konkrétní odborný program – bylo otázkou, zda Komora zvládne organizaci Pražských dentálních dnů vlastními silami, nebo zda bude účelnější svěřit vše nějaké agentuře. Komora nakonec vsadila na zkušenosti a schopnosti vlastního týmu – a dobře udělala. Kongresové a obchodní oddělení ČSK s pomocí prakticky všech dalších zaměstnanců Kanceláře ČSK zvládlo celou organizaci, včetně řady novinek a „vychytávek“, jednoznačně na výbornou.

Zlom nastal ve chvíli, kdy Komora letos na jaře poprvé zveřejnila odborný program PDD 2018. Do čtrnácti dnů se na kongres přihlásilo prvních 200 účastníků! A před koncem srpna již byla kapacita zcela naplněna a kongres byl vyprodán. Zároveň na jaře masivně zareagovaly firmy, které okamžitě pochopily, že PDD 2018 jsou „dobrý výrobek“, který stojí za to podpořit. Kongres získal tři Zlaté partnery a desítky dalších firem, které PDD různou formou podpořily, nejčastěji svojí účastí na výstavě nebo nabídkou workshopů.

Navíc Komora dokázala PDD zpestřit řadou dalších akcí – a organizace každé z nich si samozřejmě vyžádala další pracovní nasazení týmu zaměstnanců Kanceláře ČSK. Ať už to byl historicky první Den české stomatologie určený široké veřejnosti, panelová diskuze k problematice výplní ve spolupráci s ČES, či Kulatý stůl za účasti představitelů ERO-FDI a zahraničních dentálních asociací, setkání Komory se studenty zubního lékařství a v neposlední řadě i báječný společenský program ve čtvrtek večer.

Na následujících čtyřech stánkách přinášíme průřez hlavními událostmi PDD 2018. Ti, kdo se jich zúčastnili, dobře vědí, že navzdory mimořádnému rozsahu této reportáže je to jen malý střípek z celého kongresového dění. A pro ty, kteří letos zaváhali, může být tato reportáž inspirací pro příští ročník, který podle aktuálního předpokladu zase přinese zcela nové pojetí největší stomatologické události roku!

PDD 2018 v kostce

Na Pražských dentálních dnech 2018 se představilo více než čtyřicet vynikajících přednášejících se zajímavými tématy, která se zaměřila hlavně na atraktivní otázku „Jak úspěšně napravit neúspěch“, inspirovanou oblíbeným seriálem časopisu LKS v rámci rubriky „Malé ilustrované repetitorium“. Program PDD obohatila řada dalších akcí odborného i společenského charakteru. Na následujících čtyřech stránkách jsme připravili fotografický průřez tím hlavním – ale ani tak jsme nemohli zahrnout do této reportáže zdaleka vše, co by určitě za to stálo.

Poděkování ČSK „Zlatým partnerům PDD 2018“

 • Align Technology BV
 • Dentamed (ČR), s. r. o.
 • Profitime, s. r. o.

Den české stomatologie se konal pod záštitou starosty Prahy 1 Ing. Oldřicha Lomeckého a ve spolupráci

 • Align Technology B.V.
 • Asociace Czechdent
 • Colgate
 • Listerine
 • Philips Sonicare

Poděkování ČSK za spolupráci na doprovodném programu PDD 2018

 • ABSURDO, s. r. o.
 • Align Technology B.V.
 • BELdental, s. r. o.
 • Berlin-Chemie/A. Menarini Česká republika, s. r. o.
 • CAMOSCI CZECH, s. r. o.
 • Colgate-Palmolive Česká republika, s. r. o.
 • CURADEN CZECH, s. r. o.
 • Dentamed (ČR), s. r. o.
 • DentMIS, s. r. o.
 • DentaSun, s. r. o.
 • Dr. Kim Europe
 • Dürr Dental SE
 • EMS, S.A.
 • FAST ČR, a. s.
 • FILIDENTAL-Mars, s. r. o.
 • 4P&P, spol. s r. o.
 • Geass.cz, s. r. o.
 • Gen-Trend, s. r. o.
 • GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Czech Republic, s. r. o.
 • Implant System, s. r. o.
 • ItalDent, s. r. o.
 • Johnson & Johnson, s. r. o.
 • JPS, s. r. o.
 • Just Dent, s. r. o.
 • Linde Gas, a. s.
 • Magistraliter Pharma
 • Mectron.cz, s. r. o.
 • Philips Česká republika, s. r. o.
 • PIERRE FABRE MEDICAMENT, s. r. o.
 • PROFIMED, s. r. o.
 • Profitime, s. r. o.
 • Puromed, s. r. o.
 • Respect fashion, s. r. o.
 • Straumann, s. r. o.
 • VOCO GmbH
 • Wald Pharmaceuticals, s. r. o.
 • Zircon Dent, s. r. o.
Pražské dentální dny 2018 slavnostně zahájili (zprava) prezident ČSK doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc., viceprezident ČSK MUDr. Robert Houba, Ph.D., a MUDr. Jan Šváb, který byl „hybným motorem“ odborného výboru a spolupráce mezi ČSK a ČES.
Výborný nápad, jak propojit různé odborné projekty, ocenili na čtvrtečním večerním setkání s přednášejícími a významnými hosty kongresu prezident ČES MUDr. Daniel Černý, Ph.D. (vlevo), a prezident ČSK doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc.
Světovou endodontickou hvězdu a nejcitovanějšího autora v tomto oboru prof. Mahmouda Torabinejada, D.M.D., M.S.D., Ph.D., z USA si díky vzájemné spolupráci obou organizací mohli užít v Obecním domě všichni, kdo mají o tuto odbornou oblast zájem.
MUDr. Jiří Škrdlant
MUDr. Ladislav Gregor (vlevo), Ph.D., MUDr. Radoslav Lacina a MUDr. Ivo Marek, Ph.D.
MUDr. Jan Špiller
MUDr. Martin Tomeček
Pozdravy ze slunného balkonu Obecního domu.
Čtyři desítky výborných přednášejících. Pro redakci časopisu LKS neřešitelný úkol... A tak tento skromný výběr berte opravdu jen jako malý vhled do toho, co Pražské dentální dny 2018 návštěvníkům nabídly. Valná většina přednášejících dokázala zaplnit všechny tři sály, v nichž souběžně program probíhal, tak, že v některých chvílích už nebylo možné do sálu ani vstoupit. MUDr. Pavel Kříž, Ph.D.
MUDr. Eva Tuzarová
MUDr. Roman Blahuta
MUDr. Petr Barták
V rámci PDD 2018 proběhl tradiční workshop – Kulatý stůl představitelů dentálních asociací střední Evropy, kterého se vedle zástupců ČSK doc. Romana Šmuclera, dr. Roberta Houby a dr. Pavla Chrze zúčastnili dr. Anna Lella, prezidentka ERO-FDI a zároveň reprezentantka Polska, dr. Mercedes Linninger (Maďarsko), dr. Matúš Ursíny (Slovensko), dr. Hans-Rainer Fischer (Sasko), dr. Christian Berger (Bavorsko) a dr. Thomas Horejs (Rakousko). Předmětem jednání byla diskuze o postavení nelékařských členů stomatologického týmu, zejména dentálních hygienistek.
Ve spolupráci ČSK a ČES se v rámci PDD 2018 uskutečnila v pátek dopoledne panelová diskuze na téma „Záchovná stomatologie a endodoncie/Jak dál s výplněmi v éře omezování amalgámu“. Jejími účastníky byli (zleva) MUDr. Ladislav Gregor, Ph.D., MUDr. Hana Zallmannová Čechová, doc. MUDr. Romana Koberová Ivančaková, CSc.
Hlavní autor a organizátor panelu MUDr. Daniel Černý (vlevo), Ph.D., doc. MUDr. Lenka Roubalíková, Ph.D., doc. MUDr. Luděk Peřinka, CSc., a MDDr. Radovan Žižka, Ph.D. Moderátorem diskuze na profesionální úrovni a s dokonalou věcnou přípravou byl doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc. Řada provokativních otázek a k nim velmi zajímavé pohledy z různých úhlů stomatologické praxe...
Stomatologické kliniky vyslaly do odborného programu PDD 2018 opravdu své „TOP“. Například ta královéhradecká hned šest odborníků, na snímku jsou MUDr. Lenka Vavřičková, Ph.D (vlevo)., a MUDr. Martin Kapitán, Ph.D.
Velkému zájmu se těšila témata z oblasti širšího záběru medicíny, například v podání MUDr. Jiřího Borovce z Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem.
Dr. Gaetano Isola (Itálie) jeden z dalších zahraničních lektorů, kteří do kongresového programu přispěli.
Historicky první Den české stomatologie. Další úkol, který splnila Komora už v prvním roce stávajícího funkčního období. Více informací najdete v rubrice Fotoalbum, kterou věnujeme právě této akci. K této fotografii jen stručně uveďme: tisková konference přilákala zájem médií, i když se jednalo o akci veskrze pozitivní. Za rok plánujeme další ročník a věříme, že si akce vydobude svoji tradici. Na snímku je starosta Prahy 1 Ing. Oldřich Lomecký, který nad Dnem české stomatologie 2018 převzal záštitu.
Pohled do Sladkovského sálu. Obdobnou fotografii bychom mohli zařadit i z Grégrova sálu... Nabito až do posledního místečka! Pro ilustraci uveďme výmluvný postřeh. Jeden z mladých zubních lékařů prohlásil: „Naposledy jsem byl na PDD jako student a moc mě to nebavilo. Letos jsem fakt překvapený a zírám, jak je to dobré...“
Studenti zubního lékařství, kteří se na přednášky PDD v hojném počtu zaregistrovali a ve čtvrtek 20. 9. se neformálně setkali s vedením ČSK.
Další studentky se ujaly role hostesek.
S pomocí mobilní aplikace či přehledného rozpisu v praktické visačce se účastníci v programu dobře orientovali.
Tým Kanceláře ČSK u fotostěny, která dominovala vchodu k registraci PDD a u níž se vyfotografovala „na památku“ i řada dalších účastníků. Zde jsou zachyceny zaměstnankyně Kanceláře ČSK, které byly přímo „na bojišti“. Neméně důležité úkoly „v týlu“ však zajišťovala ještě další skupina... Všem patří díky za to, že Komora zvládla na výbornou celý průběh kongresu PDD 2018 včetně jeho doprovodných akcí.
Společenskou událostí číslo jedna byl čtvrteční večer, na němž uvítali účastníky Pražských dentálních dnů 2018, 10. výročního kongresu České endodontické společnosti a jejich vzácné hosty prezident ČSK doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc., a za partnera večera MUDr. Pavel Smažík (Asociace Czechdent a firma Dentamed).
Do Smetanovy síně Obecního domu dokonale „sedlo“ vystoupení Ondřeje Havelky a jeho Melody Makers.
Kdo vydržel do pozdních nočních hodin, mohl to ještě parádně „rozjet“ s kapelou YES Blues.
Výstava a Workshopy. Díky obrovskému zájmu firem se staly PDD 2018 vskutku přehlídkou toho „NEJ“ v odborném světě. Konečně – kde jinde najdete na jednom místě více než tisíc zubních lékařů, potenciálních zákazníků? Dodejme, že ve finále už ani nebylo možné všem zájemcům o prezentaci na PDD vyjít vstříc...
Workshop
Výstava
Výstava
Výstava

20. 10. 2018

LKS 10/2018

Print: LKS. 2018; 28(10): 212 – 217

Autor:

Fotografie

 • Ladislav Šolc

Rubrika:

Téma: