LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Kutnohorské stomatologické dny se už nezadržitelně blíží k naplnění tří desetiletí své existence. Staly se tak u nás jedinečnou akcí-trvalkou pro zubní lékaře nejen z poděbradské oblasti. Kongres s polytematickým programem se konal 9. – 10. 9. 2023, opět pod záštitou prezidenta ČSK doc. MUDr. Romana Šmuclera, CSc.

Předehra Kutnohorských stomatologických dní 2023: koncert v chrámu sv. Barbory, houslista Ivan Ženatý s komorním smyčcovým orchestrem Musici Boemi.

Po slavnostním zahájení zůstal na pódiu doc. Roman Šmucler a odstartoval přednáškový blok tématem Jak zpříjemnit život pacientovi aneb Zapomenuté mistrovství premedikace a účelné terapie antibiotiky. Dopolední program pak pokračoval jednotlivými vystoupeními tandemu prezidenta Komory s právníkem ČSK Mgr. Jiřím Slavíkem k aktuální problematice praktického zubního lékaře, k dění v Komoře a samozřejmě i k jednáním na Ministerstvu zdravotnictví. Před obědem vystoupila další z osvědčených přednášejících MUDr. Magdalena Koťová, Ph.D., jejíž vystoupení neslo název Skoro všechno o špičácích. Odpoledne se detailně věnoval primář MUDr. Petr Barták tématu Celkové snímatelné náhrady se zaměřením na práce hybridní. Sobotní program zakončila MUDr. Jana Vašáková, Ph.D., přednáškou Anomálie tvrdých zubních tkání v ordinaci PZL pohledem pedostomatologa.

Zubním lékařům patřil také večer v Městském Tylově divadle, kde v představení jednoho herce excelovala skvělá, dokonale civilní a přesvědčivá Iva Pazderková (takovou ji z televize moc neznáte...).

V neděli odborný program pokračoval přednáškou prof. MUDr. et MUDr. René Foltána, Ph.D., s názvem Biologické principy dentální implantologie. Po jeho vystoupení následovala přednáška Vlastnosti moderních kompozitních materiálů a jejich využití v praxi od MDDr. Antonína Tichého, Ph.D. Poté MDDr. Ján Staňo osvěžil čistě medicínská témata svým vystoupením nazvaným Digitalizace ve stomatologii, skenování v ordinaci PZL. Odbornou část kongresu završil MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA, přednáškou s názvem Nejčastější onemocnění sliznic, diagnostika a léčba.

Vraťme se ale ještě k předehře celého kongresu, k pátečnímu koncertu v legendárním chrámu sv. Barbory, kde vystoupil houslista Ivan Ženatý s komorním smyčcovým orchestrem Musici Boemi z Brna. Čtvero ročních dob od Antonia Vivaldiho v jeho podání doslova uhranulo posluchače a vtisklo celému setkání zubních lékařů magický lesk akce, která vzniká s láskou k oboru především díky dvojici manželů MUDr. Magdaleny Havlovicové a MUDr. Jana Havlovice, za široké podpory jejich čtyř dětí a řady kolegů a přátel – a která, poté, co přestála covidové roky, spěje k brzkému jubileu tří desetiletí v roce 2025. Významná byla na XXVIII. Kutnohorských stomatologických dnech také účast řady firem na výstavě, která tuto akci doprovázela.

Neformální, nelíčený zájem přítomných zubních lékařů nejen o přednášky, ale také právě o nabídku firem či o kulturní dění spojené s konáním kongresu, představuje nadějný základ pro další ročníky a dává i svobodnou možnost organizátorům vyzkoušet v programu další inovace, včetně uvádění nových tváří přednášejících, kteří dokážou svými vystoupeními s neotřelými, originálními, ale přitom výsostně prakticky orientovanými tématy zaujmout početné publikum kongresu. Organizátoři v tomto směru také pozorně pracují s informacemi a postřehy účastníků, jež získávají zejména prostřednictvím detailně koncipované výherní ankety. Mimochodem – letos měly Kutnohorské dny opět přes dvě stovky účastníků. Při narůstající náročnosti oboru a zejména pacientů, kteří požadují za svoje peníze kvalitní, trvanlivou a ve všech parametrech výtečnou odbornou stomatologickou práci, jsou podobná tematicky širokospektrální setkání tolik potřebnou inspirací, mnohdy snad i startem pro zavádění nových postupů práce v ordinaci, i u křesla. Prostě dnes při takovýchto setkáních jde o chápání rychlých změn doby, o funkční utváření názoru na stomatologii, o reálné vnímání možností oboru v současnosti.

Doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc.
MUDr. Magdalena Koťová, Ph.D.
MUDr. Petr Barták.
Prof. MUDr. et MUDr. René Foltán, Ph.D., FEBOMFS.
MUDr. Jana Vašáková, Ph.D.
MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA.

14. 10. 2023

LKS 10/2023

LKS. 2023; 33(10): S146 – S147

Autoři:

Fotografie

  • Ladislav Šolc
  • Archiv SALVIA Kutná Hora

Rubrika:

Téma: