LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Kutnohorští hledí dopředu. Už dnes najdete na jejich webových stránkách datum konání XXVI. ročníku Kutnohorských stomatologických dnů. Budou 11. a 12. září 2021.

Ty letošní, jubilejní, se vydařily. Zkušení organizátoři ze sdružení Salvia manželé MUDr. Jan a MUDr. Magdalena Havlovicovi a jejich nelékařští „parťáci“ Ing. Jindřich a Ing. Jarmila Bartoňovi spolu s širokým týmem osvědčených spolupracovníků opět ukázali, že i v komplikovaných podmínkách covidové nejistoty dokážou zorganizovat výbornou akci a hlavně na ni přivést úctyhodný počet účastníků. V kulturním domě Lorec se ve dnech 12. – 13. 9. 2020 sešlo 220 stomatologů.

Panorama této typické kutnohorské veduty začíná v prvním plánu romantickým altánkem ze 30. let minulého století, jehož rekonstrukce se právě dokončuje. Na horizontu se pak můžeme kochat typickými věžemi chrámu sv. Barbory, vedle stojící kaplí Božího těla – a především obdivovat monumentální barokní areál Jezuitské koleje.

Poprvé se tato odborná akce konala roku 1996 a od té doby se organizátoři snaží mimo jiné i o to, aby jednotlivé ročníky na sebe programově a obsahově navazovaly. Vedle univerzální medicínské problematiky se objevují i přednášky z oblasti práva a managementu. Takovou letos přednesl také právník Mgr. Jiří Slavík (Aktuální informace v právní problematice PZL).

Kutnohorští samozřejmě nepodceňují ani podporu vedením České stomatologické komory, jejíž prezident doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc., také letos převzal nad akcí záštitu a dokonce dvakrát v sobotu vystoupil se svými sděleními: Celková náhrada s implantáty i bez – revoluční změny v úhradách, indikacích i technologiích (zahajovací přednáška) a Proč pracovat či nepracovat pro zdravotní pojišťovny (odpolední vystoupení), které doplnil mimořádně úspěšným sdělením na téma COVID-19.

Tradičními lektory byli MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA, (Současné možnosti PZL v léčbě parodontopatií), MUDr. Magdalena Koťová, Ph.D., (Extrakce v ortodoncii, primární stěsnání, řízená výměna), MUDr. Petr Barták (Interdisciplinární spolupráce při ošetření pacienta aneb Kdy pomůže ortodontista a kdy my můžeme pomoci jemu). V neděli pak pokračovali: MUDr. Jana Krňoulová, Ph.D., (Malokluze – její projevy, důsledky a možnosti korekce) a doc. MUDr. Luděk Peřinka, CSc., (Endodoncie pro PZL, jak zajistit úspěšnost v podmínkách běžné stomatologické praxe).

Bohužel se kvůli karanténě nezúčastnil – přesto, že i letos byli organizátoři připraveni také na nouzovou alternativu online spojení – prof. MUDr. René Foltán, DrSc. (Moderní indikační schéma zubní implantologie). Takže věříme, že toto téma uslyšíme příští rok.

K povzbudivé a příjemné atmosféře setkání zubních lékařů přispěl i doprovodný kulturní program, tedy páteční vystoupení PhDr. Lukáše Provaze, historika a kronikáře města, s tématem Kutná Hora neznámá a samozřejmě večerní koncert v chrámu sv. Barbory pod „vzletným“ názvem Leť, myšlenko, leť na křídlech zlatých... V sobotu v Městském Tylově divadle vystoupili Ondřej Havelka a Melody Makers se Swingem nylonového věku.

Konečně za zmínku stojí také pozornost oborových firem, jež se Kutnohorských dnů zúčastnily v nemalém počtu a jejichž prezentace se těšila velké pozornosti přítomných zubních lékařů. Tradicí se už také stává výzdoba přednáškového sálu pěti sty gladiolami, které si účastníci po skončení kongresu odnášejí s sebou domů.

Prezident ČSK doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc., v sobotu ráno pozdravil účastníky jubilejních XXV. kutnohorských stomatologických dnů a zahájil první přednáškou. Na gladiolami vyzdobené pódium ho doprovodil jeden z hlavních spoluorganizátorů MUDr. Jan Havlovic.
Zkušený lektor v oblasti parodontologie a prevence MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA, zdůraznil nezbytnost komplexního pohledu zubního lékaře na pacienta v ordinaci.
Všichni organizátoři a lektoři připraveni těsně před zahájením Kutnohorských stomatologických dnů. Zleva: MUDr. Jan Havlovic, MDDr. Vít Havlovic, doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc., MUDr. Magdalena Havlovicová, Ing. Jindřich Bartoň. Sedící jsou přednášející dopoledního bloku MUDr. Magdalena Koťová, Ph.D., a MUDr. Petr Barták.
Nepřehlédnutelnou dvojicí letošního setkání zubních lékařů v Kutné Hoře byli také dvě ze čtyř dětí zakladatelů manželů Havlovicových: Jan Havlovic ml., student, a JUDr. Eliška Bulánková.
Nabitý sál, vyzdobený stovkami gladiol, svědčil o nelíčeném zájmu všech zúčastněných.
Zájem řady firem o tuto hojně navštívenou akci, stejně jako zájem zubních lékařů informovat se zblízka o jejich produkty, nepřekazil ani koronavirus.

17. 10. 2020

LKS 10/2020

Print: LKS. 2020; 30(10): S140 – S141

Autor:

Fotografie

  • Ladislav Šolc

Rubrika:

Téma: