LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Znovu připomínáme: Do 31. 10. 2020 výroční kontrolní a oznamovací povinnost členů ČSK

LKS 10/2020 17. 10. 2020 Co vás zajímá

Člen Komory je povinen hlásit Komoře všechny změny v údajích týkajících se výkonu povolání, a to průběžně ve lhůtě 15 dnů ode dne, kdy k takové změně došlo. Tuto tzv. průběžnou oznamovací povinnost mají členové Komory ze zákona již od roku 1991. Z toho vycházejí i novelizované předpisy Komory, které zavedly tzv. výroční kontrolní a oznamovací povinnost členů (označovanou také „klikací povinnost“).

ČSK se podílí na záchraně významného hrobu rodiny Jesenských

LKS 10/2020 17. 10. 2020 Události

V rámci projektu Adopce významných hrobů se v červnu 2020 stala Česká stomatologická komora oficiálním pečovatelem o hrob rodiny Jesenských na pražských Olšanských hřbitovech. Nyní je hrob již opraven – a připraven na první pietní akt, jímž chce každý rok v říjnu Komora uctít památku hrdinů odboje bratrů Jesenských a jejich manželek i všech dalších, dnes už neznámých kolegů, kteří ve válečné době…

Česká stomatologie a praktické zubní lékařství

LKS 10/2020 17. 10. 2020 Knihovna

Časopis „Česká stomatologie a praktické zubní lékařství“ (ČSPZL) je odborný recenzovaný čtvrtletník, jehož historie sahá až do roku 1900. Koncem roku 2018 Česká stomatologická komora převzala jeho vydávání od ČLS JEP s cílem vrátit tradiční vědecký časopis do povědomí široké odborné veřejnosti a posílit ho jako platformu zejména pro ty, kteří potřebují publikovat k završení svého vědeckého vzdělání anebo k habilitaci.

To nejzajímavější z jednání představenstva ČSK

LKS 10/2020 17. 10. 2020 Události

Podrobné informace určené výhradně členům ČSK jsou zveřejněny na www.dent.cz (sekce Pro členy/Agendy komory/Jednání představenstva). Ve spolupráci s prezidentem ČSK doc. MUDr. Romanem Šmuclerem, CSc., jsme zpracovali následující informace: