LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Člen Komory je povinen hlásit Komoře všechny změny v údajích týkajících se výkonu povolání, a to průběžně ve lhůtě 15 dnů ode dne, kdy k takové změně došlo. Tuto tzv. průběžnou oznamovací povinnost mají členové Komory ze zákona již od roku 1991. Z toho vycházejí i novelizované předpisy Komory, které zavedly tzv. výroční kontrolní a oznamovací povinnost členů (označovanou také „klikací povinnost“).

Výroční kontrolní a oznamovací povinnost spočívá v tom, že člen Komory musí minimálně jednou za každý kalendářní rok (kdykoliv od 1. 1. do 31. 10. včetně) zkontrolovat, zda jsou údaje, které o něm Komora vede, aktuální – a případně ohlásit jejich změnu, pokud k nějaké došlo. Datum provedení výroční kontroly se zaznamená do členské karty. Datum není třeba aktualizovat jako potvrzení každé provedené změny či kontroly, stačí pouze jedenkrát v daném kalendářním roce.

Užitečné rady

  • Podrobný praktický návod, jak se přihlásit do osobního profilu a jak kontrolu údajů a potvrzení provést, byl zveřejněn v LKS 9/2020 v rubrice Události na str. 144 – 148. Návod v PDF jako soubor ke stažení najdete také u příslušného článku ze zářijového LKS na www.lks-casopis.cz.
  • Pomohou referentky ASČ. Pokud by nebylo ve vašich technických možnostech provést aktualizaci členských údajů přes webové rozhraní, obraťte se, prosím, na svoji referentku ASČ (administrativy správních činností), která vám ráda pomůže, případně nabídne alternativní možnosti.
  • Kontakty na referentky ASČ byly opakovaně zveřejněny v LKS, naposledy v LKS 9/2020 na str. 148, také je najdete u již zmíněného zářijového článku na www.lks-casopis.cz a v sekci Kontakty na www.dent.cz.
  • Doporučujeme nenechávat to na poslední chvíli a udělat vše včas a v poklidu.