LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Dcera neudělala v určeném termínu maturitní zkoušku a byla jí povolena opravná zkouška. Musí si doplatit zdravotní pojištění již od července?

Jestliže nevykonala v určeném termínu úspěšně maturitní zkoušku a byla jí povolena opravná zkouška, je považována za nezaopatřené dítě i po dobu navazujících školních prázdnin. Podzimní maturitní termín jí zajišťuje prodloužení platby pojistného státem do 31. srpna, a to bez ohledu na to, jak maturita dopadne. Podmínkou je, že po dobu prázdnin nebude po celý měsíc vykonávat výdělečnou činnost ani nebude v evidenci uchazečů o zaměstnání. Pokud u opravné maturitní zkoušky neuspěje, bude muset platit zdravotní pojištění již od září.