LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři
Setkání předsedů OSK se zúčastnili (zleva) ředitelka Kanceláře ČSK Ing. Silvia Ďuríková, viceprezident ČSK MUDr. Robert Houba, Ph.D., prezident ČSK doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc., a právník Mgr. Jiří Slavík.

Předsedové oblastních stomatologických komor se sešli se členy představenstva ČSK v pátek 13. 5. 2022 ve Špindlerově Mlýně a měli možnost prodiskutovat a vyřešit řadu otázek z problematiky řízení své oblasti i z okruhu dotazů svých členů.

Část jednání se soustředila na připravované novely, s nimiž se předsedové měli možnost seznámit při online jednání 20. 4. Změny a novinky týkající se řádů Komory a účtu klinik, které poté sněm ČSK schválil, podrobně komentujeme v reportáži na str. 112. Dalším tématem byla příprava věcného záměru změny organizačního řádu ČSK, který by umožňoval odštěpení anebo rozdělení stávajících, historicky sloučených OSK. Velký prostor byl věnován problémům, kterým OSK čelí, např. síť zubních lékařů v regionech, kapacita a možnosti registrace nových pacientů, ošetřování uprchlíků z Ukrajiny, komunikace se zdravotními pojišťovnami, zajištění pracovně-lékařských služeb poskytovatelů apod.

Diskuze pozorně sledovali členové představenstva ČSK, koordinátoři pro OSK, zprava jsou MUDr. Jaroslav Vostrejž, MUDr. Richard Benko, MUDr. Radomír Otýpka, MUDr. Rudolf Jakl.

18. 6. 2022

LKS 06/2022

Print: LKS. 2022; 32(6): 104

Autor:

Fotografie

  • Iva Žáková

Rubrika:

Téma: