LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Jules Allemand Trophy je již opravdovým pojmem a letošní 14. ročník studentské soutěže to jen potvrzuje. Studenti zubního lékařství si opět měřili své schopnosti na republikové úrovni, aby pak ten nejlepší jel hájit úroveň profesionality českých studentů na mezinárodní kolo do Itálie.

Účastníci letošního republikového kola a jejich garanté.

Soutěž je vždy tříkolová: univerzitní, republiková a mezinárodní. Do republikového kola byli nominováni výherci univerzitních kol pěti přihlášených univerzit z ČR. I letos byla zadána nejprve rekonstrukce předního řezáku na modelu. Zatímco pětičlenná porota hodnotila podle přísných kritérií výsledky práce soutěžících, ti už mezitím pokračovali v prezentaci svých dovedností na dostavbě extrahovaného moláru. Po vyhodnocení druhé práce bylo celkové bodování sečteno a vítězem se stal Vojtěch Doležel, student zubního lékařství LF UP v Olomouci. K velké neskrývané radosti MDDr. Michala Czyže, neboť to byl právě on, kdo republikové kolo před čtyřmi lety vyhrál a kdo nyní s patřičnou hrdostí doprovázel „svého“ výherce v opačné roli – jako tutor a garant soutěže na Klinice zubního lékařství FNOL.

Mezinárodní kolo soutěže se již tradičně konalo na půdě Univerzity G. D’Annunzio v Chieti ve dnech 25. – 26. 6. 2018. Celý tým konzervačního zubního lékařství a endodoncie v čele s přednostou prof. Camillo D’Arcangelem hostil studenty, profesory a odborné garanty z 21 zemí včetně Itálie. Nechyběl ani prof. Lorenzo Vanini, který je autorem protokolu odečtu barvy a techniky anatomické stratifikace kompozitními materiály.

Vítězové letošního ročníku jsou tři: Juliusz Kosewski z Polska, Abdul Razzak Almahmoud z Maďarska a Alberto Malaguti z Itálie. První dva jmenovaní stráví tříměsíční pobyt na univerzitě v Chieti. Italského studenta bude dva měsíce hostit univerzita v Budapešti.

Vojtěch Doležel (vlevo) s prof. Lorenzem Vaninim.

20. 10. 2018

LKS 10/2018

Print: LKS. 2018; 28(10): S153

Autor:

Fotografie

  • Archiv ItalDent, s. r. o.

Rubrika:

Téma: