LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři
Na fotografii z úvodního jednání jsou (zleva) MUDr. Pavel Chrz, MUDr. et MUDr. Vojtěch Peřina, Ph.D., MUDr. Hana Línková, Ph.D. (kardiologie), doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc., doc. MUDr. Petr Němec, CSc. (kardiologie), doc. MUDr. Luděk Peřinka, CSc., MUDr. Peter Augustín, Ph.D., MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA.

V pátek 21. 1. 2022 proběhlo první jednání pracovní mezioborové skupiny zabývající se dentálními fokusy. Zastoupena byla stomatologie, kardiologie, transplantace i ortopedie. Budou přizváni také zástupci z řad odborné společnosti radiologie, onkologie, neurologie. Výsledkem úvodního jednání skupiny a diskuzí je, že fokální infekce je závažný problém a jeho rizika jsou zjevná. Pracovat se bude na vytvoření konsenzu odborných společností (definice, nebezpečí, diagnózy, sanace, stupeň ošetření, předléčení pacientů, monitorování rizik, zohlednění relevantního použití ATB atd.) Další setkání je naplánováno na konec března.

Na fotografii z úvodního jednání jsou (zleva) MUDr. Pavel Chrz, MUDr. et MUDr. Vojtěch Peřina, Ph.D., MUDr. Hana Línková, Ph.D. (kardiologie), doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc., doc. MUDr. Petr Němec, CSc. (kardiologie), doc. MUDr. Luděk Peřinka, CSc., MUDr. Peter Augustín, Ph.D., MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA.

19. 2. 2022

LKS 02/2022

Print: LKS. 2022; 32(2): 20

Autor:

Fotografie

  • Iveta Haiserová

Rubrika:

Téma: