LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Třiadvacetiletá tradice Implantologického klubu České republiky (IK ČR) byla potvrzena dalším, již 86. kongresem. Konal se jako vždy v tuto roční dobu na jižní Moravě, tentokrát dva dny po svátku sv. Mikuláše, v Bořeticích nedaleko Břeclavi. Implantologové zcela obsadili kongresový sál hotelu Kraví hora a vyslechli pět zajímavých přednášek.

Implantologický klub České republiky
Implantologický klub České republiky

Program zahájil MUDr. Ivo Marek, Ph.D. (Břeclav), se spoluautorem MDDr. Michalem Novosadem (Břeclav) přednáškou špičkové úrovně nazvanou Autotransplantace zubu – kde jsme a kam směřujeme. Autoři přesvědčili, že tento léčebný postup může směle soutěžit s dnes daleko populárnějšími dentálními implantáty a v mnohém je předčí. Biologický transplantát dosahuje při dodržení správného léčebného protokolu vynikajících dlouhodobých výsledků. Zprvu se transplantovaly pouze zuby s nedokončeným vývojem, dnes je možné využívat i zuby s vývojem dokončeným. Transplantát je plnohodnotný a mimo jiné je ve srovnání se zubním implantátem výrazně odolnější vůči malhygieně. Posluchači se již nyní těší na pokračování této přednášky na příštím kongresu IK ČR.

Poté vystoupil MUDr. Ján Kučera, Ph.D. (Košice), který se dlouhodobě zabývá matematickým modelováním v dentální implantologii. Jeho sdělení Biomechanika monokortikálního a bikortikálního ukotvení intraoseálního implantátu porovnávalo přínos kotvení bikortikálních šroubů do protilehlé kompakty. Autor prokázal, že po dosažení oseointegrace je výhoda bikortikálního kotvení zanedbatelná. Přínosnější je při okamžitém zatížení implantátu nebo u nízké kosti vyžadující implantát krátký. Matematickou simulací dospěl k závěru, že bikortikální šrouby přenášejí 10x až 20x vyšší zatížení přes krestální kortikalis než spongiózou.

Poslední dopolední sdělení přednesl MUDr. Petr Klimeš z Hradce Králové. Název Náhrada dolního moláru – dva lékaři, dva přístupy poukazoval na subjektivní faktor při implantacích v dolní molárové oblasti. Sympatické na přístupu dr. Klimeše bylo, že prozradil řadu triků, které používá ve své práci. Suprakonstrukce cementuje na tissue level implantáty a dbá na minimální objem přebytků cementu. Používá intraorální skener a CAD/CAM technologii, což umožní velmi rychlou a kvalitní výrobu suprakonstrukce. Provizorní korunky fixuje k finálním, nikoli provizorním abutmentům. Tím maximálně omezuje manipulaci s abutmenty během terapeutické fáze. Přednáška zaujala a vyvolala bohatou diskuzi.

Po polední přestávce pokračoval prof. MUDr. Antonín Šimůnek, CSc. (Hradec Králové), dvanáctým pokračováním seriálu O čem se píše. Tématem byla tentokrát málo známá anatomická struktura zvaná „mandibulární incizální kanál“. Do „horkých křesel“ usedli a na diskuzi se nejvíce podíleli MUDr. Dana Kopecká, Ph.D. (Hradec Králové), MUDr. Robert Pantuček (Brno) a MUDr. Petr Klimeš. Ukázalo se, že o tomto relativně významném útvaru se dozvídá většina implantologů až postgraduálně, někteří o něm slyšeli poprvé až na půdě IK ČR. V tuzemské anatomické literatuře obvykle není zmiňován. Diskutující informovali o rozměrech kanálku, funkci a komplikacích, které mohou vzniknout při jeho poškození zejména v průběhu dentální implantace a při odběru bradového kostního štěpu.

Odborný program zakončil MUDr. Michal Žitňanský (Jeseník) souborem kazuistik věnovaných problematice navigované implantologie. Popsal a obrazově dokumentoval své bohaté zkušenosti s Pilot Guided Surgery (šablona je použita jen pro pilotní vrták, ostatní vrtáky jsou vedeny „z volné ruky“) a Full Guided Surgery (šablona se uplatňuje u všech použitých vrtáků a v někdy i při inzerci implantátu). Porovnal efektivitu obou metod a nebylo překvapením, že pomocí druhé z nich je dosahováno lepších výsledků.

Pak již na implantology čekal kulturní program. Sympozium bylo zdařilé, posluchači z pěti zemí odjížděli do svých domovů spokojeni. Překvapila zejména vysoká účast vzdor nepříznivým klimatickým podmínkám. Informace o dalších akcích IKČR najdete jako vždy na stránkách www.ikcr.cz.

MUDr. Ivo Marek, Ph.D., jeden z nejkvalitnějších přednášejících na IK ČR.
Slovenský přednášející MUDr. Ján Kučera, Ph.D.

19. 1. 2020

LKS 01/2020

Print: LKS. 2020; 30(1): S8

Autor:

Fotografie

  • Archiv IK ČR

Rubrika:

Téma: