LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Zájem o dotace z programu na podporu zřizování a udržení ordinací zubních lékařů a praktických lékařů pro dospělé i děti v oblastech s omezenou dostupností zdravotních služeb stále roste. Dotační program pro praktické lékaře byl vyhlášen v roce 2016 a dotační program pro zubní lékaře byl vyhlášen v roce 2018 a v jejich rámci Ministerstvo zdravotnictví schválilo dotace v celkové výši 62 660 752 Kč.

 

Z programu na podporu zubních lékařů v oblastech s omezenou dostupností zdravotních služeb bylo od jeho spuštění schváleno již 34 dotací v celkové výši cca 39,6 milionů korun. Program na podporu dostupnosti zdravotních služeb praktických lékařů pro dospělé i pro děti a dorost doposud rozdělil 67 dotací, jejichž hodnota byla cca 23 milionů korun.

Z toho za loňský rok 2020 schválilo Ministerstvo zdravotnictví dotace pro praktické lékaře (18 ordinací) ve výši 6 258 317 Kč, pro zubní lékaře (12 ordinací) byly schváleny dotace ve výši 13 975 116 Kč. Tyto dotace byly v roce 2020 schváleny pro zubní ordinace ve Svitavách, Novém Boru, Turnově, Volyni, Žďáru nad Sázavou, Strakonicích, Holoubkově, Holešově, Šlapanicích, Městečku Trnávka, Rýmařově nebo v Ostravě-Lhotce.

K čemu je dotace určena? Dotační program na podporu zubních lékařů v oblastech s omezenou dostupností zdravotních služeb je určen na krytí personálních nákladů, tedy na mzdu všeobecné sestry, dentální hygienistky nebo zubní instrumentářky. Maximální výše udělené dotace je 240 tisíc Kč za rok (12 měsíců) a 1,2 milionu korun za 5 let (60 měsíců) s tím, že finanční spoluúčast žadatele na celkovém rozpočtu projektu musí činit minimálně 30 %. Ministerstvo zdravotnictví do roku 2021 celkem vyčlení přes 100 mil. korun, dotace tak může být udělena až stovce žadatelů.

Kdo může o dotaci žádat? Žadatelé o dotaci z programu musejí splňovat konkrétní podmínky programu zahrnující např. smlouvy s alespoň čtyřmi zdravotními pojišťovnami, závazek přijmout minimálně 1 500 pojištěnců, příslib ošetření i pro dětské pacienty či např. minimální rozsah 35 ordinačních hodin týdně.

Pro účely hodnocení žádostí do programu byly všechny obce s rozšířenou působností v ČR vyhodnoceny podle dostupnosti zubní péče, která byla vypočtena na základě přepočtu objemu kontaktu pacientů na úvazek lékaře a demografických ukazatelů populace lékařů v kraji, se započtením případných obtíží pojišťovny při shánění nového lékaře pro obsazení nabízeného místa.

Metodiku a všechny další potřebné informace k dotačnímu programu naleznete na webových stránkách ministerstva:

https://www.mzcr.cz/program-na-podporu-zubnich-lekaru-v-oblastech-s-omezenou-dostupnosti-zdravotnich-sluzeb/