LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři
Dr. Jiří Sedelmayer

Zemřel 6. 7. 2019 po těžké nemoci ve věku 73 let. Česká stomatologie ztratila jednu z vůdčích osobností. Vedl boj za proměnu stomatologie od „záplatování“ k postižení příčiny, malhygieny. Patří k těm, jejichž dílo je vidět na poklesu počtu zubního kazu a proměně každodenní práce zubního lékaře. Patřil k lidem, kteří v 90. letech minulého století formovali Komoru.
V roce 1977 odešel do emigrace do Německa, kde vystudoval stomatologii a pracoval na oddělení záchovného zubního lékařství na univerzitě v Hamburku. Po revoluci se vrátil do Čech a zahájil svoji mnohaletou přednáškovou činnost zaměřenou zejména na ústní hygienu a prevenci. Nejprve spolupracoval s ČSK, pro niž mimo jiné připravil první „Týden čistých zubů“, akci, která je úspěšná dodnes, nyní v rámci Společnosti preventivní stomatologie. Také u zrodu této společnosti dr. Sedelmayer v roce 1998 stál a až do svého skonu byl doslova její duší. V roce 2014 se podílel na přípravě konceptu výuky dentální hygieny na Stomatologické klinice 1. LF UK a VFN Praha. O svých životních peripetiích otevřeně hovořil v rozhovoru pro časopis LKS, který byl zveřejněn v LKS 4/2018. Vychoval tolik pokračovatelů, že vlastně nic nekončí.

S úctou vzpomíná

Česká stomatologická komora

Poznámka: Vzpomínkový článek na dr. J. Sedelmayera připravujeme ve spolupráci se Společností preventivní stomatologie do příštího vydání LKS.

14. 9. 2019

LKS 09/2019

Print: LKS. 2019; 29(9): 171

Autor:

Fotografie

  • Ladislav Šolc

Rubrika:

Téma: