LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Obnovování plných mocí pro Zubohrad ukázalo, že mnoho kolegů ani neví, co to vlastně Zubohrad je. Netuší, že Zubohrad řeší financování péče z veřejného zdravotního pojištění, což ČSK nemůže. Za dobu existence Zubohradu už se vyměnila bezmála jedna generace stomatologů a je dobré si základní skutečnosti připomenout.

Před r. 2006 zastupovali zubní lékaře při jednáních se zdravotními pojišťovnami (ZP) ve dvou stěžejních dohodovacích řízeních – v dohodovacím řízení o rámcových smlouvách a v dohodovacím řízení o cenách za poskytnutou péči – na základě plných mocí prezident a viceprezident České stomatologické komory. Změnou legislativy byly komory z těchto jednání vyloučeny a ČSK stála před problémem, jakým způsobem v jednáních se ZP pokračovat. Východiskem z této situace bylo ponechat vyjednávání o smlouvách a cenách na jednotlivých zdravotnických zařízeních, toto řešení by však přineslo ordinacím velkou administrativní zátěž.

Proto členové vedení Komory založili již v r. 2006 sdružení, které podle zákona má, na rozdíl od Komory, oprávnění se dohodovacích řízení účastnit. V důsledku změny právních předpisů jde dnes o tzv. zapsaný spolek, který se nazývá Zájmové a profesní sdružení smluvních poskytovatelů Zubohrad, z. s.

Tento spolek nyní poskytovatele ambulantní stomatologické péče (fyzické i právnické osoby) při jednání se zdravotními pojišťovnami zastupuje na základě plných mocí podepsaných jednotlivými zubními lékaři, pokud jde o fyzickou osobu, nebo statutárními orgány poskytovatele, pokud jde o právnickou osobu.

Předsedou spolku Zubohrad je doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc., prezident ČSK, členy výboru pak MUDr. Robert Houba, Ph.D., viceprezdient ČSK, a MUDr. Ivan Novický, člen revizní komise ČSK.

Podobné spolky dnes vidíme ve všech segmentech zdravotnictví. Naší výhodou je velká dominance Zubohradu, která umožňuje jednoznačný postup při jednáních. V jiných segmentech nahrává rozdrobení zdravotním pojišťovnám. Zubohrad tedy cení zuby zejména na zdravotní pojišťovny. Cení zuby na všechny, kteří chtějí tak či onak profitovat na úkor zubních lékařů pracujích pro zdravotní pojišťovny.

Zubohrad má velkou podporu, za kterou děkujeme. Aktuálnost plných mocí a jejich neklesající, ale stoupající počet je naší velkou zbraní.

Formuláře plných mocí pro fyzickou i právnickou osobu: www.dent.cz (Pro členy/Financování zubní péče)