LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři
Krakdent 2018.

Krakovský stomatologický veletrh Krakdent je impozantní akce se 490 vystavujícími a mnoha účastníky, nemála ze severní Moravy. Letos se konal ve dnech 8. – 10. 3.

Mimo veletrh probíhalo jednání stomatologických komor tří sousedících zemí (ČR, Polsko, Slovensko), mimochodem i na hradu Wawel (viz foto níže). ČSK se domluvila na další spolupráci s polskými kolegy, mimo jiné v oblasti školství a aprobací. A také na užší spolupráci mezi Krakovem a Ostravskem. Lidé si přes hranice můžou navzájem hodně pomoct.

Hrad Wawel, Krakov.

8. 4. 2018

LKS 04/2018

Print: LKS. 2018; 28(4): 76

Autor:

Fotografie

Rubrika:

Téma: