LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Moderně a přehledně zpracovaná kniha stručně rekapituluje etiologii, kliniku a diagnostiku častých akutních stavů, předkládá podrobné prvotní léčebné postupy a nastiňuje navazující terapii. Prakticky psanou publikaci obohacují poznatky z praxe.

Kniha zahrnuje nejčastější akutní stavy, se kterými se může setkat lékař (nejen interních oborů) u lůžka pacienta, v ambulanci či na příjmovém oddělení nemocnice. Za zmínku stojí kapitoly věnované akutním stavům, s nimiž se mohou zubní lékaři ve své praxi setkávat nejčastěji a vyžadují jejich rychlou reakci, jako je akutní infarkt myokardu či hypertenzní krize. Stejně tak pro každodenní praxi mohou být přínosné kapitoly zabývající se diferenciální diagnostikou dušnosti a poruch vědomí nebo nejtěžším projevem anafylaktické reakce, anafylaktickým šokem.

Jednotlivé akutní stavy popisuje celkem 33 kapitol přehledně rozčleněných na základní definici stavu, jeho etiologii, klinické projevy, diagnostiku a terapii.