LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Jak jsme již informovali, pracovní skupina ČSK pod vedením MUDr. Libora Zdařila se věnuje otázce složení a kvalifikace dentálního týmu a mimo jiné pracuje na zavedení nového vzdělávacího programu Diplomovaný asistent zubního lékaře. Další kolo jednání proběhlo na Ministerstvu zdravotnictví dne 16. 12. 2022.