LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři
prof. MUDr. Pavel Pafko, DrSc.

Cenu J. E. Purkyně, nejvyšší medicínské ocenění, udělila Česká lékařská společnost JEP prof. MUDr. Pavlu Pafkovi, DrSc., našemu přednímu břišnímu a hrudnímu chirurgovi. Správné rozhodnutí a velká gratulace příteli a učiteli stomatologů. Bylo nám ctí 20. 6. v Lobochovicích za Komoru popřát.

17. 7. 2018

LKS 07-08/2018

Print: LKS. 2018; 28(7–8): 156

Autor:

Fotografie

  • Ladislav Šolc

Rubrika:

Téma: