LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Dne 25. 10. 2023 se uskutečnil v Hradci Králové 27. ročník Sazamova dne, odborné konference pořádané tentokrát ve spolupráci domácího pracoviště se Stomatologickou klinikou LF UK a FN v Plzni a se Stomatologickou společností České lékařské společnosti J. E. Purkyně.

Na snímku ze XXVII. Sazamova dne jsou (zleva) přednosta královéhradecké kliniky doc. MUDr. Radovan Slezák, CSc., přednosta plzeňské kliniky doc. MUDr. et MUDr. Lukáš Hauer, Ph.D., a děkan LF UK v Hradci Králové prof. MUDr. Jiří Manďák, Ph.D.

Zahájení konference bylo věnováno vzpomínce na faktického zakladatele královéhradecké stomatologie, západočeského rodáka prof. Leona Sazamu, v proslovu děkana LF UK v Hradci Králové prof. Jiřího Manďáka, který konferenci poctil svojí návštěvou.

Následující odborný program nabídnul lékařům, studentům, zubním technikům, dentálním hygienistkám i zdravotním sestrám zajímavá, tematicky pestrá sdělení. V jeho dopolední části, kterou přednáškově zajistili hosté z Plzně, zazněla sdělení doc. Lukáše Hauera (Submandibulární žláza a její využití v onkochirurgii orofaciální oblasti), dr. Jiřího Genčura (Sialoendoskopie – 15 let zkušeností), dr. Jana Lišky (Vztah chronické hyperplastické kandidózy k maligním onemocněním), prof. Vlasty Merglové (Využití intraorálního digitálního skeneru u dítěte s Pierre Robinovou sekvencí), dr. Hany Böhmové (Ortodontická léčba obličejovou maskou) a dr. Adama Pěnkavy (Protetická rekonstrukce chrupu v anatomicky nepříznivých situacích pomocí „patient-specific“ implantátů). Přednášky velice zdařile ilustrovaly současné plzeňské aktivity na poli řady stomatologických odborností včetně maxilofaciální chirurgie. Byly příkladem dlouhodobého koncepčního, cílevědomého přístupu tamních klinických lékařů k nelehkým medicínským problémům, včetně některých novátorských postupů.

Odpolední část odborného programu, jíž se ujalo domácí klinické pracoviště, sestávala ze tří přehledových sdělení o reinkluzích dočasných zubů (prof. Romana Koberová Ivančaková), pozicích dentálních hygienistek doma a v zahraničí (Květa Prouzová) a o digitalizaci pracovních postupů v protetických laboratořích (Tomáš Havrda), po nichž následovala série zajímavých kazuistických pozorování. Velice názorně byl demonstrován případ závažné rhino-orbito-cerebrální zygomykózy, vždy počínající v dutině ústní (doc. Vladimíra Radochová). Další kazuistiky se týkaly složité problematiky diferenční diagnostiky melaninových hyperpigmentací ústní sliznice (dr. Miroslava Nováková), závažného, destruujícího poranění obličejových tkání včetně lacerace očních víček (dr. Luboš Tuček), práce v ordinaci s digitálním obličejovým obloukem (dr. Lenka Vavřičková), využití moderní, současné varianty adhezivního můstku k náhradě ztraceného horního postranního řezáku (dr. Ondřej Heneberk), možnosti ortodontické terapie oboustranné ageneze téhož zubu (dr. Pavel Krupka) a případu obtížného, komplikovaného, nakonec však úspěšného endodonticko-chirurgického ošetření (dr. Martin Kapitán).

Letošní ročník Sazamova dne proběhl ke spokojenosti pořadatelů i auditoria, v němž naprostá většina posluchačů setrvala až do úplného konce přednáškového maratonu. Byla také pěkným příkladem vzájemné spolupráce fakultních výukových pracovišť s odbornou společností. Studenti zubního lékařství na královéhradecké lékařské fakultě tak dostali možnost vidět a slyšet svoje učitele a jejich plzeňské kolegy v poněkud odlišných rolích řečníků, demonstrátorů a propagátorů zajímavých a poučných klinických situací a léčebných postupů, které není možné zmiňovat v plné šíři v průběhu standardní výuky. I proto je konference Sazamův den již několik let součástí jednoho z jejich volitelných předmětů.

16. 12. 2023

LKS 12/2023

LKS. 2023; 33(12): S176

Autor:

Fotografie

  • Archiv LF UK Hradec Králové

Rubrika:

Téma: