LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Toto Organizační opatření č. 3/2021 VZP ČR nahrazuje Organizační opatření VZP ČR č. 46/2020.

Po dobu platnosti mimořádných organizačních opatření souvisejících s onemocněním COVID-19 způsobeným virem SARSCoV2 VZP ČR umožňuje poskytovatelům stomatologické péče vykazovat výkon 00944.

Podrobně na www.dent.cz (Pro členy/Aktuality, zveřejněno 18. 1. 2021)

INFORMACE K ÚHRADOVÝM DODATKŮM ZP PRO ROK 2021

sledujte na www.dent.cz (Pro členy/Aktuality)