LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

V září 2021 bylo zahájeno Perio-implant Curriculum s novým konceptem systematického vzdělávání v dentální implantologii a parodontologii. Při tvorbě tohoto nového konceptu jsme vycházeli z více než patnáctiletých zkušeností s původním odborným Curriculem implantologie, jehož osm cyklů absolvovalo přes sto padesát praktických zubních lékařů z Česka a Slovenska.

Ošetření pacientů pomocí implantátů není dnes poskytováno pouze na specializovaných pracovištích. Roste zájem jak ze strany zubních lékařů, tak především ze strany pacientů o realizaci tohoto ošetření v každodenní zubní praxi.

Na základě hodnocení účastníků prvních cyklů Perio-implant Curricula se ukazuje, že rozdělení vzdělávání na jednotlivé úrovně (Basic, Advanced a Master) má předpokládané výhody. Kolegové, kteří chtějí poskytovat základní implantologické ošetření ve své praxi, získávají na úrovni Basic kompletní informace o základech plánování a provádění jednoduchých implantací s následným protetickým ošetřením, o jednoduchých augmentačních postupech, o léčbě případných komplikací i o tom, jak jim předcházet. Vzhledem k úzkému vztahu parodontologie a implantologie je zařazení tří témat ze základů parodontologie, chirurgie parodontu a managementu měkkých tkání posluchači hodnoceno velice pozitivně. Výhodou je i to, že ve vzdělávání úrovně Basic se setkávají účastníci, kteří nemají žádné nebo mají jenom minimální zkušenosti v implantologii. Větší časový prostor je i pro praktická cvičení a LIVE OP.

V roce 2022 proběhl i první cyklus Perio-implant Curricula úrovně Advanced, kterého se zúčastnili jak absolventi úrovně Basic, tak i lékaři, kteří již mají v dentální implantologii zkušenosti (obr. 1). Tento typ studia umožnil účastníkům rozšíření jejich vědomostí v oblasti náročnějších implantací, augmentací i komplexních protetických způsobů a možností ošetření.

Největším přínosem studia Basic a Advanced však je účast prof. dr. A. Sculeana (Univerzita Bern) a prof. dr. R. Rösslera (DTMD Univerzita Luxembourg), kteří vedou teoretické přednášky i praktická cvičení ve třech kurzech – Základy parodontální chirurgie, Mukogingivální plastická parodontologická chirurgie a Chirurgické terapie komplikací implantologického ošetření (obr. 2), (obr. 3).

Věříme, že toto vzdělávání bude i nadále přínosem odborného vzdělávání v implantologii pro naše lékaře, ale především pro naše pacienty v privátních zubních praxích.

Informace o studijních programech jsou k dispozici na www.implantologiecsi.cz.

Obr. 1: Absolventi Perio-implant Curricula Advanced, prof. dr. A. Sculean, prof. R. Rössler, prof. MUDr. T. Németh, DrSc.
Obr. 2: Praktická cvičení pod vedením prof. dr. A. Sculeana.
Obr. 3: Praktická cvičení pod vedením prof. dr. R. Rösslera.

18. 3. 2023

LKS 03/2023

LKS. 2023; 33(3): S42

Autor:

Fotografie

  • Archiv ČSI

Rubrika:

Téma: