LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Online publikace Stomatologické výkony v roce 2023

LKS 03/2023 18. 3. 2023 Co vás zajímá

Česká stomatologická komora opět vydává elektronickou publikaci o vykazování zdravotních výkonů v zubním lékařství. Publikace je jediným výkladem stomatologické části úhradové vyhlášky, který je v České republice k dispozici.

Fokální infekce odontogenního původu

LKS 03/2023 18. 3. 2023 Odborné informace

Letos v únoru byl spuštěn web www.fokusy.cz, vytvořený pod záštitou České stomatologické komory ve spolupráci s řadou odborných společností napříč medicínskými obory. Obsahuje informace o rizikovosti jednotlivých diagnóz a terapeutických procedur v souvislosti s přítomností odontogenního zánětlivého ložiska.

S Michalem Barákem o stomatologické péči ve věznicích

LKS 03/2023 18. 3. 2023 Jak nás vidí

Loni v létě se obrátila Vězeňská služba ČR na Českou stomatologickou komoru s prosbou o spolupráci při řešení problémů s organizací a se zajištěním stomatologické péče ve věznicích. Jedním ze závěrů společného jednání byla dohoda, že pomůžeme také prostřednictvím časopisu LKS. Připravujeme například reportáže přímo z vězeňských ordinací. Dnes vám „na rozjezd“ nabízíme rozhovor s ředitelem odboru zdravotnické služby Vězeňské…

Česko-sasko-bavorsko-rakouský stomatologický den 2023

LKS 03/2023 18. 3. 2023 Odborné akce

Česko-sasko-bavorsko-rakouský stomatologický den je koncipován jako mezinárodní akce zahrnutá do vzdělávacích akcí ČSK. Do programu jsou zařazeny odborné přednášky v podání významných přednášejících nominovaných saskou, bavorskou, rakouskou a Českou stomatologickou komorou. V minulém LKS 2/2023 jsme zveřejnili první informace o odborném obsahu a nyní přinášíme další podrobnosti o některých připravených přednáškách.

Časopis ČSPZL: Nový web a redakční systém

LKS 03/2023 18. 3. 2023 Knihovna

Vážení čtenáři, věnujte prosím pozornost důležitým informacím, které se týkají jak zájemců o publikaci odborných článků v časopise „Česká stomatologie a praktické zubní lékařství“, tak jeho čtenářů.