LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Měsíčník LKS je uznávaným recenzovaným časopisem v oblasti zubního lékařství a souvisejících oborů. Je zařazen na Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice, indexován v databázích EBSCO, Bibliographia medica Čechoslovaca, Index Copernicus. Vydavatel Česká stomatologická komora, redakční rada a redakce LKS děkují nezávislým recenzentům z širokého okruhu medicínských a přírodovědných oborů, kteří erudovaně posuzovali články nabídnuté k publikaci v LKS v období roku 2019.

Recenzenty odborných sdělení včetně seriálu Malé ilustrované repetitorium byli:

MUDr. Ladislav Gregor, Ph.D.

MUDr. et MUDr. Lukáš Hauer, Ph.D.

doc. MUDr. Romana Koberová Ivančaková, CSc.

doc. MUDr. Otakar Kopecký, CSc.

MDDr. Karel Král

Mgr. Michaela Kubínová

MUDr. Jarmila Kuklová

MDDr. Jitka Levorová

MUDr. Alena Mottlová

MUDr. Omid Moztarzadeh, Ph.D.

MUDr. et MUDr. Gabriela Pavlíková

doc. MUDr. Luděk Peřinka, CSc.

prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc.

MUDr. Vladimíra Radochová, Ph.D.

doc. MUDr. Lenka Roubalíková, Ph.D.

doc. MDDr. MUDr. Jiří Šedý, Ph.D., MBA, FADI, FICD

prof. MUDr. Antonín Šimůnek, CSc.

MUDr. Jiří Škrdlant

doc. MUDr. Miroslav Tomíška, CSc.

doc. MUDr. et MUDr. Peter Tvrdý, Ph.D.

MUDr. Hana Zallmannová Čechová