LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Monografie zkušeného autora, docenta Petra Dulíčka, se věnuje trombóze a hemostáze. Je dostatečně podrobná, ale přitom prakticky a klinicky zaměřená, bez zahlcení čtenáře nadbytečnými teoretickými podrobnostmi. Přináší dobrou orientaci v praxi a užitečný zdroj informací pro pregraduální i postgraduální výuku.

Hemostáza představuje jeden z mechanismů, které udržují integritu vnitřního prostředí. Narušení hemostatické rovnováhy může vyústit na jedné straně v krvácivý stav a na straně druhé ve stav trombofilní. Vzhledem k mortalitě trombózy a embolie se jedná o obávané patologické stavy, a v mnoha lékařských oborech, stomatologickou implantologii nevyjímaje, je klíčová antikoagulační a antitrombotická terapie. Obávané jsou však i stavy krvácivé, ať již z cévních (purpura) nebo z destičkových příčin. Ačkoliv se poruchy hemostázy rozvíjejí nejčastěji u hospitalizovaných pacientů, s prvními příznaky, potenciálně patrnými i v dutině ústní, se mohou setkat rovněž praktičtí a ambulantní lékaři a měli by je umět včas diagnostikovat.

Teoretická část knihy postupně přechází do klinické praxe, kdy závěrečná část knihy popisuje padesát vybraných případů z reálné praxe zpracovaných zajímavou formou – otázek stran možných postupů a odpovědí v podobě použitého řešení.

Poměrně velká část knihy je věnovaná antikoagulační terapii, protože jedinců s touto terapií v důsledku stárnutí populace přibývá a problematika se týká všech klinických oborů. Autor proto považuje znalost úskalí antikoagulační terapie za klíčovou, především pak pokud jde o řešení krvácení a perioperačního managementu, a v knize detailně vysvětluje, jak postupovat nejen při antikoagulační, ale i antiagregační terapii.