LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Ve dnech 29.–31. 3. 2019 se uskuteční XXXVIII. valná hromada Sdružení studentů stomatologie ČR. Tentokrát bude místem konání Plzeň.

Výkonná rada SSS ČR zasedne v Hotelu Plzeň, kde budou probírány vnitřní záležitosti, plánované akce či volby nových členů organizace. Tak jako vždy, i letos bude obsah akce obohacen o přednášku – nyní vystoupí viceprezident ČSK MUDr. Robert Houba, Ph.D.

Sdružení není ovšem jen o formálních záležitostech, je milou příležitostí k utužování mezifakultních vztahů napříč českými univerzitami s obory Zubního lékařství.

Valná hromada je přístupná všem studentům studujícím Zubní lékařství, stačí si jen vyplnit přihlášku na stránkách sdružení www.ssscr.cz.