LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Pravidelné zasedání Koalice soukromých lékařů (KSL) se konalo 11. 4. a diskuze se týkala zejména projektu MZ ČR, obecně nazývaného Ukrajina. Zástupci KSL se shodli na tom, že takové řešení nedostatku pracovníků ve zdravotnictví snižuje kvalitu poskytované péče a ohrožuje zdraví pacientů a přijali k projektu společné zamítavé stanovisko, které poskytli médiím. I tato iniciativa přispěla k vyřešení situace, jak se více dočtete na str. 102 a S66 – S67.

11. 5. 2018

LKS 05/2018

Print: LKS. 2018; 28(5): 100

Autor:

Rubrika:

Téma: